SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Pamiętajmy i czcijmy pamięć bohaterów Powstania Styczniowego
Mszą świętą w intencji powstańców styczniowych oraz wszystkich, którzy walczyli o wolność Ojczyzny, rozpoczęły się obchody 154 rocznicy Powstania Styczniowego. W uroczystościach zorganizowanych przez Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz środowiska patriotyczne Olsztyna uczestniczyli między innymi wojewoda Artur Chojecki i wiceminister Jerzy Szmit.

Po nabożeństwie w kościele pod wezwaniem Bogurodzicy Dziewicy Matki Kościoła na olsztyńskich Jarotach uczestnicy wysłuchali montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 30 w Olsztynie. Po występie wszyscy zgromadzili się przy pamiątkowym obelisku poświęconym Wojciechowi Kętrzyńskiemu, który właśnie podczas styczniowego zrywu narodowego dostarczał broń powstańcom.

Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku po straszliwej hańbie niewoli, wybuchło przeciw tyranii caratu. Ksiądz arcybiskup Karol Wojtyła w setną rocznicę powstania mówił: „Wszyscy, którzy wówczas w 1863 roku zrywali się do walki z potworną przemocą, z nieporównaną przemocą, ci wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, co im grozi. I dlatego czyny ich mają wewnętrzną wielkość: są nacechowane najgłębszą szlachetnością, wskazują na jakąś moc ducha ludzkiego i równocześnie są zdolne tę moc w innych rodzić”. Szlachetną duszę, jak tysiące innych bohaterów, miał też Wojciech Kętrzyński, uczestnik powstańczej konspiracji, przy którego pamiątkowym obelisku dziś się gromadzimy. Ten bliski nam wszystkim polski patriota nie mógł być obojętny wobec wolnościowego zrywu. Już 1862 roku uczestniczył w Królewcu w konspiracji gromadzącej broń dla powstańców, by po wybuchu Powstania Styczniowego dostarczać ją formującym się polskim oddziałom, czy innym razem jako kurier wozić dokumenty powstańcze. Powstanie Styczniowe zduszono z bestialstwem i barbarzyństwem niespotykanym wtedy w cywilizowanej, zachodniej części Europy. Jego uczestników spotkały straszliwe represje. Heroiczna walka powstańców nie poszła jednak na marne. Pamięć tego powstania jest obecnie dla nas przykładem szczerego umiłowania Ojczyzny. Jest natchnieniem dla zachowania przez nas wierności ideałom Polski niepodległej. Pamiętajmy i czcijmy pamięć bohaterów Powstania Styczniowego. Cześć i chwała Bohaterom! - powiedział wojewoda Artur Chojecki.

Po okolicznościowych wystąpieniach uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze. Uroczystość zakończyła salwa honorowa z zabytkowej armaty.

Data dodania artykułu: 2017-01-26
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u