SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Pięć ustaw z podpisem Prezydenta RP
Dnia 28 marca 2018 r. Prezydent RP podpisał: Ustawę z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej;

Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty;

Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw;

Ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Data dodania artykułu: 2018-04-04
Autor artykułu: prezydent.pl
stat4u