SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Pieniądze dla strażaków
O rządowych dotacjach dla Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych poinformowano podczas konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek i wicewojewody Andrzeja Bętkowskiego.

W 2017 roku weszła w życie ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Na jego realizację w służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczona została - w skali kraju - kwota prawie 9,2 mld zł, z czego Państwowa Straż Pożarna otrzyma ponad 1,7 mld zł, w tym 501 mln zł z przeznaczeniem na unowocześnienie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Program obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury, zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia oraz wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy, co przyczyni się nie tylko do poprawy warunków służby, ale przede wszystkim zwiększy sprawność i skuteczność podejmowanych działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Szczegółowe dane dotyczące naszego regionu przedstawił zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Sabat. W ramach tzw. ustawy modernizacyjnej dla PSP w województwie świętokrzyskim przeznaczono na lata 2017-2020 ponad 22 miliony 140 tysięcy złotych. Z tej kwoty zostanie m.in. sfinansowana rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 1 w Kielcach (za ponad 12 mln zł) oraz rozbudowa JRG 4 w Chmielniku (za ponad 1,5 mln zł). Zakupiony zostanie ponadto sprzęt teleinformatyczny, środki ochrony indywidualnej oraz samochód ratowniczo-gaśniczy. Ponad 7,8 mln zł będzie też przeznaczonych na podwyżki płac funkcjonariuszy PSP i pracowników cywilnych straży. W 2017 roku dotacja w ramach ustawy modernizacyjnej wyniosła prawie 5 milionów złotych.

Z kolei dotacja z budżetu państwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wyniosła w ubiegłym roku 3 miliony 250 tysięcy złotych. Wyremontowano 76 strażnic OSP, zakupiono specjalistyczne samochody, łodzie ratunkowe, sprzęt informatyki i łączności, wyposażenie osobiste orz środki techniki specjalnej. Jednostki OSP w naszym województwie, które nie są włączone do KSRG, otrzymały w 2017 r. rządowe wsparcie w wysokości blisko 1 miliona 900 tysięcy złotych.

W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięli udział senator RP Krzysztof Słoń oraz Mirosław Kwapiński, prezes OSP w Klimontowie.

Data dodania artykułu: 2018-02-14
Autor artykułu: Świętokrzyski UW
stat4u