SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Pierwsze posiedzenie rady konsultacyjnej
Dziękuję, że przyjęliście Państwo zaproszenie do rady. Jestem przekonany, że nasze wspólne działania doprowadzą do tego, że wszyscy żyjący opozycjoniści zostaną otoczeni opieką, a nasza praca przyniesie wymierne efekty – powiedział wojewoda Dariusz Drelich podczas uroczystości wręczania aktów nominacji członkom Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Na tej sali siedzi kwiat opozycji antykomunistycznej. Wszyscy spotykaliśmy się w podziemiu. Tak jak wtedy, tak i dziś będziemy działać dla dobra Polski - podkreślił Andrzej Osipów, członek rady.

Po uroczystości 5 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie rady konsultacyjnej.

Skład rady:

Magdalena Czachor
Roman Dambek
Stanisław Fudakowski
Barbara Hejcz
Anna Stawicka – Kołakowska
Izabella Lipniewicz
Edward Muller
Andrzej Osipów
Roman Zwiercan

Rada powstała na mocy nowelizacji ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.), zgodnie z którą realizacja zadań zmierzających do integracji środowisk byłych działaczy opozycji antykomunistycznej oraz koordynacji ich działań zostały powierzone wojewodom.

Data dodania artykułu: 2018-01-08
Autor artykułu: Pomorski UW
stat4u