SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Politechnika Opolska ma już 50 lat!
Niemal 8 tys. studentów na 27 kierunkach kształci obecnie Politechnika Opolska. Dziś w Filharmonii Opolskiej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego połączone zJubileuszem 50-lecia uczelni. W uroczystościach tych udział wziął Adrian Czubak, wojewoda opolski oraz Violetta Porowska, wicewojewoda opolski.

50 lat to wielkie zobowiązania to również 50 lat szkoły technicznej w historii miasta i regionu. Politechnika Opolska wyszła naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom Opolszczyzny. Uruchomiliśmy wydział w Kędzierzynie-Koźlu. Jesteśmy interaktywną uczelnią – zauważył podczas uroczystości prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej.

Profesor Wiesław Banyś, reprezentujący Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na potrzebę finansowania polskiej nauki i badań. - Plan rozwoju zakłada wzrost pieniędzy przeznaczanych na rozwój nauki z 0,44 proc. PKB do 2 proc. PKB w 2020 roku, ale to musi odbywać się systematycznie z roku na rok, co oznacza, że co roku to powinny być 3 dodatkowe miliardy złotych przeznaczane na ten cel – twierdził.

Adrian Czubak, wojewoda opolski – w swoim przemówieniu – nawiązał do doskonałej współpracy pomiędzy uczelnią, a Chinami. – Jestem pełen uznania dla Państwa międzynarodowego stylu pracy oraz otwartej postawy także na nowe kierunki współpracy jak np. Indie – mówił.

Przemówienia zaproszonych gości nie były jedynym elementem programu. Listy na inaugurację przesłali na ręce opolskiego rektora m.in. prezydent RP Andrzej Duda i wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Inauguracji roku towarzyszył występ chóru Politechniki Opolskiej oraz uroczyste ślubowanie studentów.

Data dodania artykułu: 2016-10-15
Autor artykułu: Kolemba Martyna/Opolski UW
stat4u