SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ponad 12,2 mln zł dotacji dla mazowieckich samorządów
Rozbudowa, przebudowa oraz remont dróg powiatowych i gminnych to zadania, na których dofinansowanie umowy z mazowieckimi samorządowcami podpisał Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Środki przeznaczone na inwestycje w dziesięciu mazowieckich gminach i powiecie grójeckim pochodzą z budżetu państwa.

W ramach środków pochodzących z dofinansowania w województwie mazowieckim zostanie rozbudowanych, wyremontowanych i przebudowanych łącznie ponad 23 km dróg gminnych i powiatowych, najwięcej – blisko 6 km w powiecie grójeckim.

Dzięki środkom przyznanym z dofinansowania realizacja zadań inwestycyjnych będzie możliwa na terenie gmin: Bulkowo, Pułtusk, Gąbin, Goszczyn, Gózd, Stara Błotnica, Stanisławów, Jedlińsk, Obryte, Dąbrówka oraz na terenie powiatu grójeckiego.

Zadania realizowane przez te samorządy uzyskały dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych zadań, przy czym łączna kwota dotacji wynosi 12 213 530 zł.

Priorytetem Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej jest m.in. poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, obiekty mostowe (mosty, wiadukty, estakady, kładki), sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe. Łączna kwota dotacji na zadania realizowane w 2018 r. to 47 808 607 zł.

W trakcie uroczystości w urzędzie podpisano również umowę na dofinansowanie zadania dla powiatu grójeckiego pn. „Podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług medycznych poprzez wyposażenie Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o.o. w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”. W ramach tego zadania zakupiona zostanie specjalistyczna aparatura medyczna, m.in.: automatyczna myjnia – dezynfektor do endoskopów z dwoma niezależnymi komorami, wysokospecjalistyczny stół operacyjny oraz dwa aparaty do znieczulenia ogólnego. Kwota dotacji zadania wynosi 832 tys zł.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Marek Martynowski, Senator RP; Jakub Kowalski, Sef Kancelarii Senatu, Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki; Sylwester Dąbrowski ,Wicewojewoda Mazowiecki; Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki; Alicja Walecka, Dyrektor Biura Wojewody MUW; Katarzyna Harmata, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji MUW; Aleksandra Krzoska, Dyrektor Wydziału Infrastruktury MUW; Marlena Mazurska, Kierownik płockiej Delegatury MUW; Krzysztof Murawski, Kierownik radomskiej Delegatury MUW oraz mazowieccy samorządowcy.

Data dodania artykułu: 2018-08-29
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u