SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ponad 33 mln zł dla samorządów z Małopolski
Chcemy być wsparciem dla samorządów w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Dlatego z największą satysfakcją podpisywałem przekazane dziś promesy. Jestem spokojny, że przekazane środki będą wydane rozważnie – powiedział minister Joachim Brudziński podczas spotkania z małopolskimi samorządowcami. Szef MSWiA przekazał promesy dla 23 gmin i powiatów na łączną kwotę ponad 33 mln zł.

Przyznane środki pomogą samorządom uporać się ze szkodami, jakie w ubiegłym roku w infrastrukturze komunalnej spowodowały intensywne opady deszczu. Chodzi głównie o remonty i odbudowę dróg m.in. w Czorsztynie, Proszowicach, Spytkowicach.

Największym zadaniem dofinansowywanym w roku 2018 jest inwestycja powiatu limanowskiego dotycząca odbudowy mostu wraz z umocnieniem brzegowym w miejscowości Świdnik/Owieczka na drodze powiatowej nr 1579 K Siekierczyna – Naszacowice. Na realizację tego zadania przyznana została promesa w kwocie 4,8 mln zł.

Dofinansowane zostaną również zadania związane np. z powodzią z 2010 roku. Gmina Łapanów (powiat bocheński) odbuduje most na rzece Stradomce w miejscowości Kamyk. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie prawie 4,5 mln zł.

- Przez wiele lat grosz publiczny z obiegu finansów wyciekał jak z dziurawego wiadra. Za przyczyną premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Mariana Banasia zaczęliśmy te dziury zatykać. Nagle okazało się, że tych pieniędzy znalazło się w budżecie więcej m.in. na takie cele, jakie tu za pośrednictwem wojewody i samorządowców realizujemy – podkreślił minister Joachim Brudziński.

Dzięki przyznanym w tej turze promesom dla województwa małopolskiego uda się zrealizować łącznie 70 zadań. - Tak rozumiemy rolę silnego państwa, żeby w sytuacjach trudnych i kryzysowych stawać ramię w ramię z samorządowcami i rozwiązywać problemy – zaznaczył szef MSWiA.

W ubiegłym tygodniu promesy otrzymali samorządowcy z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i podlaskiego.

Przyznając środki dla samorządów, MSWiA ściśle współpracuje z wojewodami, którzy jako przedstawiciele rządu w terenie, mają wiedzę o tym, która gmina najbardziej ucierpiała i jakiego wsparcia potrzebuje.

Natomiast w 2017 r. dzięki środkom z rezerwy celowej budżetu państwa w Małopolsce zrealizowanych zostało 325 zadań na łączną kwotę ponad 58 mln zł. W ramach tych środków wyremontowano lub odbudowano m.in. 180 km dróg gminnych i powiatowych oraz 37 przepustów, mostów i kładek. Pomoc otrzymało 99 samorządów.

Dodatkowe 36 mln zł na budowę i remont dróg lokalnych w Małopolsce Podczas spotkania z samorządowcami z Małopolski szef MSWiA poinformował również o możliwości składania wniosków na budowę i remont dróg lokalnych. - Rząd przeznaczył na ten cel dodatkowe 500 mln zł. Sama Małopolska otrzyma dodatkowe 36 mln zł. Te dodatkowe środki w pierwszej kolejności mogą być kierowane do tych samorządów, które dotychczas nie mogły o nie występować, bo były zbyt biedne – podkreślił minister.

W sumie w tym roku na budowę i remont dróg lokalnych zostało przeznaczone 1,3 mld złotych. Wnioski można składać do 15 kwietnia br. do urzędów wojewódzkich. Samorządy będą mogły otrzymać do 80 proc. dofinansowania do inwestycji.

Data dodania artykułu: 2018-04-11
Autor artykułu: mswia.gov.pl
stat4u