SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ponad 40 mln złotych dofinansowania dla szczecińskich uczelni
Doskonałość dydaktyczna, zintensyfikowanie współpracy między nauką a biznesem czy zwiększenie umiędzynarodowienia – to tylko niektóre z działań, na które uczelnie mogą przeznaczyć środki uzyskane w ramach konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”. Wicepremier Jarosław Gowin podczas konferencji w Szczecinie wręczył symboliczne czeki beneficjentom konkursu w ramach I i II ścieżki.

Dofinansowanie otrzyma pięć szczecińskich uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Akademia Morska w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Sztuki i Pomorski Uniwersytet Medyczny. Łączne wsparcie w ramach konkursu dla szczecińskich szkół wyższych wyniesie ponad 40 mln złotych.

Trzy ścieżki dla dużych, małych i średnich uczelni Zintegrowane Programy Uczelni to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego tak, by mogło ono jak najpełniej realizować aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze.

- Założeniem projektu jest dostosowanie programów kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych. Jest to tym istotniejsze, że polska gospodarka stawia dziś na nowoczesne technologie wykorzystujące najnowsze odkrycia naukowe – mówił wicepremier Jarosław Gowin. Podkreślił: Nasze uczelnie mają potencjał, aby kształcić ekspertów i to oni dają impuls do rozwoju naszego kraju.

Konkurs realizowany jest przy użyciu trzech strumieni finansowania – każdy strumień jest przeznaczony dla innego typu uczelni. Jedna uczelnia może składać wniosek o dofinansowanie tylko w ramach jednej ścieżki. Dzięki temu, mniejsze ośrodki nie konkurowały o pieniądze z większymi, a jedynie z podobnymi sobie.

Beneficjentami I ścieżki – Akademia Morska w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński i PUM W ramach pierwszej ścieżki swoje projekty mogły zgłaszać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, które kształcą co najmniej 200 studentów i uzyskały pozytywną ocenę kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wśród beneficjentów znalazły się trzy szczecińskie uczelnie. W ramach I ścieżki konkursu Akademia Morska w Szczecinie otrzymała 7 213 663,27 zł dofinansowania, Uniwersytet Szczeciński – 14 999 149 zł, a Pomorski Uniwersytet Medyczny - 6 192 325,53 zł.

Zgłoszone projekty musiały obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 3 z 6 poniższych modułów:

moduł programów kształcenia, moduł podnoszenia kompetencji, moduł programów stażowych, moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, moduł studiów doktoranckich, moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Dofinansowanie dla Akademii Sztuki i ZUT-u w ramach II ścieżki

Środki z II ścieżki były przeznaczone dla publicznych i niepublicznych szkół wyższych średniej wielkości, które kształcą co najmniej 200, ale nie więcej niż 20 tys. studentów. Do NCBR wpłynęło 35 wniosków, ale do finansowania zakwalifikowano 28 szkół. Wśród tych znalazły się dwie szczecińskie uczelnie. W ramach II ścieżki konkursu Akademia Sztuki w Szczecinie otrzymała – 2 876 036,95 zł dofinansowania, a Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - 9 085 273,78 zł.

Data dodania artykułu: 2018-03-20
Autor artykułu: mat. prasowe MNiSW
stat4u