SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Powiat wadowicki z nową drogą
Na przebudowę tej ważnej dla powiatu wadowickiego inwestycji mieszkańcy czekali kilkanaście lat. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie Drogi Powiatowej 1272 K Wyźrał – Ryczów – Łączany na odcinku Zygodowice – Ryczów. Wzięli w nim udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz starosta wadowicki Bartosz Kaliński.

„Komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców i pieszych to jeden z celów polityki obecnego rządu. Inwestycja, której już dziś możemy być użytkownikami jest również jednym z jej przykładów”- podkreślał wojewoda.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań - Ryczów- Łączany w miejscowościach Zygodowice i Ryczów znalazł się na liście rankingowej zatwierdzonej 20 grudnia 2016 r. przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Odcinek ten liczy 2,6 km długości a łączny koszt jego modernizacji wyniósł 2,24 mln zł.

Wartość planowanego dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa stanowi 50% kosztów kwalifikowanych realizacji tego zadania.

Niezwykle cieszy fakt, że wieloletnie apele zarówno lokalnej społeczności, jak i podróżujących tą trasą zostały wysłuchane. Dziękuję władzom starostwa za poczynione działania na rzecz modernizacji drogi powiatowej Wyźrał – Ryczów – Łączany oraz wolę współpracy w tej kwestii z administracją rządową”- dodał wojewoda.

Oprócz położenia nowej nawierzchni, w ramach prac przebudowane zostały także pobocza, elementy odwodnienia, skrzyżowania oraz zjazdy. Ponadto wykonano oznakowanie poziome oraz pionowe.

Data dodania artykułu: 2017-11-02
Autor artykułu: Małopolski UW
stat4u