SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Powiat wodzisławski świętował swoje 20-lecie
W tym roku mija dwadzieścia lat od chwili, gdy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę w sprawie utworzenia powiatów. W ten sposób przywrócono – zniesiony w 1975 roku – powiat wodzisławski. Obecnie stanowi on jeden z 36 powiatów istniejących w naszym regionie oraz jeden z 380 powiatów utworzonych w całej Polsce. Jednak to właśnie powiat wodzisławski znalazł się w tym roku jako jedyny samorząd z terenu subregionu zachodniego naszego województwa w czołówce prestiżowego rankingu prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich.

Dzisiaj z okazji jubileuszu 20-lecia powiatu odbyła się uroczysta sesja jego Rady. Jednym z ważnych punktów spotkania było wręczenie 12 odznaczeń państwowych dla zasłużonych samorządowców, w tym Srebrny Krzyż Zasługi oraz 9 Złotych i 2 Srebrne Medale za Długoletnią Służbę. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy medale wręczył wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. Był to także czas na uczczenie pamięci zmarłych radnych i urzędników.

Jeden z początkowych punktów sesji stanowił pokaz filmu ukazującego przemiany, jakie zachodziły w powiecie wodzisławskim przez ostatnie 20 lat. Nie zabrakło też filmowego spojrzenia na ten region z perspektywy uczniów. Pouczającym elementem spotkania okazał się wykład prof. Czesława Martysza poświęcony historii powstania samorządu powiatowego, jego modyfikacjom oraz pożytku wynikającego z jego funkcjonowania.

– Najlepszą i najpiękniejsza wizytówką powiatu są ludzie, którzy tworzą lokalną wspólnotę samorządową – podkreślał wicewojewoda Jan Chrząszcz w swoim wystąpieniu skierowanym do uczestników sesji. Wicewojewoda zwrócił ponadto uwagę na owocną współpracę pomiędzy powiatem a Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach przy realizacji ważnych inwestycji. Zaznaczył również, że wiele znaczących inwestycji realizowana jest w ramach rządowych programów. Następnie swoje wyrazy uznania, gratulacje oraz podziękowania złożyli władzom i mieszkańcom powiatu zgromadzeni parlamentarzyści, radni sejmiku, powiatu i miasta.

Podczas sesji została podpisana umowa dwustronna pomiędzy powiatem wodzisławskim a powiatem Jelgava znajdującym się na Łotwie, dotycząca współpracy pomiędzy tymi dwoma regionami.

Jubileusz został upamiętniony również przyjętą jednogłośnie uchwałą Rady.

***

Powiat wodzisławski to ciekawe i bogate w różnego rodzaju atrakcje kulturalne i przyrodnicze miejsce. Zespół dworsko-parkowy i górnicza sztolnia ćwiczebna w Wodzisławiu Śląskim (która jest jedyną w swoim rodzaju i prawdopodobnie największą w Polsce tego typu podziemną instalacją szkoleniową), spichlerz dworski w Grabówce czy zespół zabudowań Kalwarii Pszowskiej – to tylko niektóre przykłady tutejszych zabytków. Na atrakcyjność powiatu wodzisławskiego składają się zarówno walory przyrodnicze oraz dobrze rozbudowana infrastruktura techniczna, jak i architektura, w tym zwłaszcza budowle sakralne.

Data dodania artykułu: 2018-09-02
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u