SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Powstał kolejny związek uczelni w Polsce
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, UMCS i Politechnika Lubelska – te trzy szkoły wyższe zainicjowały w lipcu powstanie Związku Uczelni Lubelskich (ZUL). Dzisiaj wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego wyraził zgodę na utworzenie nowego ciała.

Uczelnie zachowają odrębność, ale wzmocnią współpracę w kluczowych obszarach – takich jak prace badawcze, wdrożeniowe, inwestycje i współpracy z biznesem. Rektorzy deklarują, że chcą również powołać wspólne akademickie biuro karier.

Podstawowymi zadaniami ZUL-u będą m.in.:

wymiana informacji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej;

wspólne prowadzenie kursów i szkoleń;

monitorowanie karier zawodowych absolwentów;

stwarzanie warunków do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych poprzez tworzenie konsorcjów, centrów badawczych i laboratoriów;

wspieranie komercjalizacji badań;

współpraca w zakresie działalności wydawniczej;

działanie na rzecz społeczności lokalnej.

Data dodania artykułu: 2017-12-27
Autor artykułu: mat. prasowe MNiSW
stat4u