SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Poznań -Koniec remontu nowej siedziby VIII LO coraz bliżej
Zastępca prezydenta Poznania Dariusz Jaworski wraz z zastępcą dyrektora Wydziału Oświaty UMP, dyrektorem VIII LO oraz wykonawcami odwiedzili remontowane właśnie na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego budynki przy ul. Cegielskiego 1. Przeniesienie z obecnej siedziby (z ul. Głogowskiej) planowane jest na sierpień tego roku
Remont obejmuje prace adaptacyjne w trzech zabytkowych budynkach szkolnych. W budynku głównym prace modernizacyjne są już bardzo zaawansowane i polegają na remoncie pomieszczeń dydaktycznych i korytarzy, wymianie posadzek, instalacji wewnętrznych, przebudowie sanitariatów, piwnic i poddasza. Jak zapewniał główny wykonawca budynki są także na tym etapie dostosowywane do wymagań ochrony przeciwpożarowej, między innymi poprzez wydzielenie klatek schodowych wraz z systemem oddymiającym oraz instalacje specjalnych, certyfikowanych drzwi. Dodatkowo wszystkie obiekty zostaną podłączone do centralnej sieci ciepłowniczej. Warto dodać, że inwestycja obejmuje także odbudowę dziedzińca szkolnego i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem i terenami zielonymi. Jak podkreślała Grażyna Lisiecka, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty UMP od września 2014 roku uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego będą kontynuować naukę już w nowej siedzibie. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 9 mln zł.

Data dodania artykułu: 2014-05-15
Autor artykułu: źródło- UM Poznań
stat4u