SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Pozytywne efekty programu 500+
Z przedstawicielami samorządów regionu świętokrzyskiego spotkał się podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk. Konferencji przewodniczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Wiceminister odwiedził województwo świętokrzyskie, aby posumować dotychczasową realizację programu 500+ w regionie. - Po 10 miesiącach działania, we wszystkich trzech podstawowych celach programu: pronatalistycznym, inwestycji w rodzinę i redukcji ubóstwa wśród dzieci, odnotowaliśmy wiele pozytywnych zmian - powiedział Bartosz Marczuk. Wiceminister podkreślił, że największe zmiany widać w kwestii redukcji ubóstwa. - Według niezależnego raportu ubóstwo wśród dzieci, dzięki programowi 500+, spadło nawet o 94 procent – zaznaczył.

Z informacji, jakie przekazał Bartosz Marczuk, wynika również, że pozytywna ocena realizacji programu 500+ utwierdza w przekonaniu, że jego podstawowe założenia powinny pozostać bez zmian. Tzw. kotwica programu, czyli 500 zł na pierwsze dziecko z kryterium dochodowym, na drugie bez tego kryterium, pozostają.

Wojewoda Agata Wojtyszek podziękowała przedstawicielom samorządów za dotychczasową współpracę. - Dziękuję Państwu za otwartość i zrozumienie. Dzięki temu pieniądze bardzo sprawnie trafiają do tych osób, do których są kierowane. To pozwala dostrzec, jak bardzo pozytywny wpływ na rodziny w naszym województwie ma program 500+ - mówiła wojewoda. Specjalnymi gośćmi spotkania, które odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, była rodzina państwa Szczepskich - rodziców pięciorga dzieci, beneficjentów programu. Przed konferencją wiceminister oraz wojewoda odpowiadali na pytania dziennikarzy.

Data dodania artykułu: 2017-03-13
Autor artykułu: Świętokrzyski UW
stat4u