SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Prawo do przedsiębiorczości
W Koszalinie odbyło się spotkanie informacyjne na temat Konstytucji Biznesu. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się ze zmianami i ułatwieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych, a także ofertą wsparcia MŚP.

W spotkaniu uczestniczyli: Jadwiga Emilewicz – minister przedsiębiorczości i technologii, Jerzy Kwieciński – minister inwestycji i rozwoju, Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasz Hinc – wojewoda zachodniopomorski, Paweł Cybulski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Nina Dobrzyńska – zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Małgorzata Stręciwilk – prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Konferencji towarzyszyła strefa informacyjna, w ramach której eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Banku Gospodarstwa Krajowego, Urzędu Zamówień Publicznych są dyspozycji gości.

Data dodania artykułu: 2018-05-24
Autor artykułu: Zachodniopomorski UW
stat4u