SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Premier Beata Szydło na Forum Ekonomicznym Młodych Liderów
Zapewnienie bezpieczeństwa, budowanie warunków, w których młodzi ludzie mają dobre perspektywy na realizację swoich ambicji, to wyzwania, przed którymi stoi Unia Europejska – powiedziała premier Beata Szydło podczas XII Forum Ekonomicznym Młodych Liderów w Nowym Sączu.

Budowa dobrych perspektyw dla młodych

Prezes Rady Ministrów zaznaczyła, że Europa stoi przed wieloma wyzwaniami, do których należy: po pierwsze – zapewnienie bezpieczeństwa, po drugie – budowanie takich warunków, w których młodzi ludzie mają dobrą realizację swoich ambicji i marzeń, po trzecie – budowanie Europy, otwierającej się na nowe środowiska, nowe państwa". Jak dodała "im Unia Europejska bardziej otworzy się na nowe państwa, na państwa które w tej chwili chcą włączyć się do wspólnoty, na państwa za naszą granicą wschodnią, na państwa bałkańskie, tym będzie bezpieczniej, tym ta Europa będzie bardziej dopełniona.

Liderzy z wizją

Europa potrzebuje liderów, potrzebuje liderów którzy będą rozumieli wyzwania, które przed nami stoją, będą potrafili znaleźć na te problemy rozwiązania, liderów którzy będą mieli wizję i będą wytyczali nowe kierunki” – powiedziała premier. Beata Szydło, na pytanie „czy dzisiaj Europa ma takich liderów, czy ma takie wizje? - stwierdziła z obawą, że niestety nie. Szefowa rządu wyraziła także radość z tego, że grono młodych liderów ciągle się powiększa.

Kryzys wartości UE

Premier oceniła, że żeby Unia Europejska się rozwinęła i dopełniła, żeby założenia, które legły u jej podstaw spełniły się, musimy zrobić odważny krok do przodu. Jak dodała, wszyscy się już zadowolili, że jest UE, w której jest dominująca część państw bardziej zamożnych, tzw. starej UE, państw, które podyktowały warunki nowym, którzy przyszli, a ci nowi okazali się pojętnymi uczniami i okazali się bardzo zdolni i bardzo zaradni. Tym samym stanowią najszybciej i najprężniej rozwijającą się część Europy. Według premier państwa starej UE stawiają opór przed zaakceptowaniem naszego stylu życia i naszej filozofii życia. Takie podejście wyraża się chociażby w dyskusji o tym, czy Polska zachowuje zasady praworządności, czy też nie zachowuje – dodała szefowa rządu. To są spory, które będą trwały, które będą toczone, ze względu na to, że są dwie wizje rozwoju UE. Ale nie ma dyskusji wśród nas, że UE jest niepotrzebna. Wręcz odwrotnie, UE jest potrzebna i UE powinna się rozwijać i to jest punkt widzenia Polski. UE powinna otwierać się na nowe państwa, powinna jak najwięcej państw absorbować, powinna łączyć – podkreśliła premier.

Zdaniem Prezes Rady Ministrów obecny jest w UE kryzys wartości i pojmowania tego, w jaki sposób ma ona funkcjonować. Premier oceniała, że my sobie z tym poradzimy i, że nie ma w tej chwili nikogo, przynajmniej w naszej części Europy, kto próbowałby podważać zasadność istnienia i funkcjonowania UE. Beata Szydło zaznaczyła, że aby mówić o UE należy odbudować wzajemne zaufanie pomiędzy wszystkimi państwa i zadbać o filary, które legły u podstaw w UE.

Data dodania artykułu: 2017-09-07
Autor artykułu: premier.gov.pl
stat4u