SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Premier Mateusz Morawiecki o korzyściach programu „Dobry Start”
Zgodnie z obietnicą realizujemy dzisiaj bardzo dobry i potrzebny program dla rodzin w ramach naszej polityki prorodzinnej – powiedział szef rządu podczas wtorkowej konferencji "Dobry Start" - 300 dla ucznia.

Program, który podpisałem 1 czerwca, dotyczy przekazania środków w wysokości 300 zł netto dla każdego ucznia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej - niezależnie od tego, jakie jest kryterium dochodowe, czy to pierwsze czy drugie dziecko – mówił premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie zaznaczył, że jest to program, który ma pomóc polskim rodzinom na przednówku szkolnym. Prezes Rady Ministrów dodał, że program będzie realizowany równoległe z pozostałymi programami związanymi z rozpoczęciem roku szkolonego, takimi jak darmowe podręczniki.

Szef rządu podkreślił, że jest to bardzo istotny program wspierający rodziny, ponieważ stanowi kolejny element wzmocnienia polityki prorodzinnej obecnego rządu. Z rozmów z Polakami, które teraz odbywamy w wielu miejscach kraju, przebija ogromna radość i zadowolenie, że rząd PiS w taki sposób gospodaruje finansami publicznymi państwa, że program „Dobry Start” jest możliwy do zrealizowania – zauważył premier Mateusz Morawiecki. Program „Dobry Start” To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów, bez względu na dochód w rodzinie. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez urzędy miasta/gminy, ośrodki pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca 2018 roku online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia br. drogą tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września 2018 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Data dodania artykułu: 2018-06-13
Autor artykułu: mat prasowe KPRM
stat4u