SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Premier Mateusz Morawiecki o zmianach w rolnictwie
Polskie rolnictwo, polska wieś mają ogromną przyszłość, szansę by być bardzo dobrze rozwinięte, w tym celu trzeba stworzyć dla nich nowe możliwości – powiedział szef rządu podczas środowego spotkania z rolnikami w Głogowie w woj. kujawsko-pomorskim.

Nowe rozwiązania dla wsi nadrobią zaległości z wielu lat – stwierdził premier. Jak dodał, w tym celu zostanie zaproponowany "Plan dla wsi".

Premierowi w Głogowie towarzyszyli minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i wicewojewoda Józef Ramlau.

Szef rządu zapowiedział wdrożenie m.in. zmian w ustawie o rolniczym handlu detalicznym. Dodał, że w najbliższym czasie wypracowane zostaną również mechanizmy kompensacji dla tych, którzy zostali dotknięci klęską suszy i tam, gdzie nastąpiła klęska urodzaju.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że "Plan dla wsi" ma na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa Polaków w trzech obszarach: bezpieczeństwa rodziny, bezpieczeństwa miast i wsi oraz bezpieczeństwa zewnętrznego.

Szef rządu mówił o wdrożonych programach, dzięki którym będzie można zbudować silne rolnictwo i przemysł. Przypomniał m. in., że wprowadzono już ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci rolników, które są ubezpieczone w KRUS-ie.

Stabilizacja cen płodów rolnych

Chcemy odbudować państwową interwencję w rolnictwie, która jest niezbędna dla stabilizacji cenowej – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Wyjaśnił, że wyrównanie cen płodów rolnych jest konieczne. Nie zrobimy tego w ciągu miesiąca, czy dwóch, to są zaniedbania wieloletnie, ale będziemy do tego dążyć, żebyśmy kontraktowali poszczególne kategorie produktów odpowiednio wcześnie w procesie wegetacyjnym, np. wiosną dla owoców miękkich, a nie kiedy jest za późno – zaznaczył szef rządu.

Prezes Rady Ministrów zachęcał także do kupowania polskich produktów z kodem 590. Ważne jest to, byśmy kupowali polskie produkty, żeby patriotyzm gospodarczy wytyczał naszą drogę do silniejszej Polski – powiedział na zakończenie premier.

Plan dla wsi

Większe dofinasowanie do paliwa rolniczego W celu zmniejszenia kosztów w gospodarstwach rolnych, zwiększone zostanie wsparcie finansowe do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła.

Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego Dla stabilizacji rynków rolnych utworzony zostanie Narodowy Holding Spożywczy, który będzie alternatywą dla firm przejętych w ramach prywatyzacji na początku okresu transformacji. Zapewniony zostanie organizacyjny i właścicielski udział rolników-producentów rolnych w firmach Holdingu.

Większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny Zapewnienie rolnikom, szczególnie z mniejszych gospodarstw, bezpośredniego udziału w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego.

Zdrowa polska żywność Zwiększona zostanie pomoc w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości, szczególnie ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, która ma stać się rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie oznakowanie produktów wolnych od GMO.

Wsparcie rolnictwa na terenach górskich W celu lepszego wykorzystania użytków zielonych nastąpi wsparcie hodowli bydła mięsnego, kóz i owiec. Dla terenów górskich wdrożona zostanie specjalna polityka.

Przeciw suszy Przeciwdziałając suszy i innym zmianom klimatycznym wdrożony zostanie program poprawy żyzności gleb, w tym wapnowania, oraz zwiększona zostanie retencja wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie.

Polskie pasze W celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz wsparcia ochrony gleb, białko paszowe z zagranicy będzie sukcesywnie zastępowane białkiem z produkcji krajowej.

Rolnictwo dla ekologii Podjęte zostaną działania mające na celu wsparcie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle oraz nastąpi rozwinięcie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie, które są przyjazne środowisku i akceptowane społecznie.

Data dodania artykułu: 2018-07-20
Autor artykułu: Kujawsko-Pomorski UW
stat4u