SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Prezydent RP podpisał ustawę metropolitalną
Gromkimi oklaskami nagrodzono prezydenta RP Andrzeja Dudę, gdy podpisał ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Uroczystość odbyła się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

To bardzo specyficzny moment. Specyficzny z wielu powodów, także dlatego, że stanowi on pewne odstępstwo od reguły , a więc wyjątek, który , co chciałbym mocno podkreślić, regułę potwierdza, bo jest wyjątkowy. A mianowicie to, że jako prezydent RP nie podpisuję tej ustawy w Pałacu Prezydenckim, nie podpisuję tej ustawy w Warszawie, ale podpisuję właśnie tutaj, w sercu Górnego Śląska, w Katowicach. Dlaczego? Dlatego, bo jest to ustawa specjalnie dla Górnego Śląska, dla tego regionu, dla tego specyficznego obszaru Polski przeznaczona. I chciałbym, by w tym geście, a więc mojej obecności tutaj i złożenia tego podpisu właśnie tu, była wyrażona jeszcze pewna idea, którą mam nadzieję, niesie ta ustawa, która chciałbym, by stała się pewnym politycznym przesłaniem. Otóż ta ustawa jest podpisywana tutaj, bo ona tu jest skierowana i to jest decyzja o jej podpisaniu, która jest tutaj podejmowana. To jest dla mnie znak, że ja jako przedstawiciel Rzeczypospolitej, a więc całej Polski, a więc element władzy centralnej, wykonawczej w naszym kraju, działam w tej specyficznej sprawie tutaj, dlatego, że tutaj jest jej miejsce i tutaj są ci, którzy są najbardziej tą ustawą, tym rozwiązaniem zainteresowani, a więc mieszkańcy Śląska, ci, którzy tutaj żyją, pracują, którzy tutaj także pełnią służbę dla swoich współobywateli, dla swoich współmieszkańców, myślę tu o włodarzach – o prezydentach, o burmistrzach, o wójtach, o radnych, o tych wszystkich spośród państwa, którzy są tu z nami, dla których ta ustawa jako pole do współdziałania i współpracy dla regionu, ale także , czy może przede wszystkim, dla swoich społeczności lokalnych, w efekcie regionalnych, w efekcie, co chcę mocno podkreślić, dla budowy dalszego potencjału Rzeczypospolitej ma podstawowe znaczenie – mówił prezydent RP Andrzej Duda po podpisaniu ustawy.

Prezydent podziękował rządowi, posłom i senatorom ze wszystkich stron sceny politycznej, za to, że ta ustawa jest pewnym kompromisem. – To bardzo ważne, że poprzez działanie rządu, wsparte działaniem parlamentu, a więc Sejmu i Senatu, czynione jest dla Śląska, jako dla konurbacji, coś rzeczywiście wyjątkowego. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat, które minęły od 1989 roku, cały czas słyszeliśmy przez wszystkie debaty, wybory, przez głosy ludzi, polityków, przedsiębiorców, że Śląsk, Górny Śląsk zwłaszcza, jest zaniedbywany, że jest zapominany, że jest eksploatowany, a że nie dostaje swojej szansy, że jest likwidowany, że nie jest modernizowany, tak jak należy, że nie myśli się o Górnym Śląsku w kategoriach tego, że jest to wielki obszar inwestycyjny, który powinien przynosić profity, wynikające z tego, że się w niego wkłada, a nie wyłącznie z tego, że się z niego czerpie. Wierzę w to głęboko, że ta sytuacja właśnie w tej chwili ulega radykalnej zmianie – mówił prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, ze ustawa daje szansę dobrego współdziałania, które przełamie tradycyjne śląsko-zagłębiowskie podziały i budowy nowych struktur dla dobra całego regionu. – Chciałbym, byśmy wszyscy pamiętali, że województwo śląskie nie będzie się składało wyłącznie z metropolii, że oprócz metropolii w województwie śląskim będą inne miasta, które pozostaną poza metropolią. Całemu województwu potrzebny jest dobry rozwój, a zatem nie może być sytuacji, że metropolia będzie się rozwijała kosztem innych dużych miast województwa, takich jak Częstochowa i Bielsko-Biała – zaznaczył prezydent Andrzej Duda.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek w imieniu zgromadzonych na uroczystości gości podziękował prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, przedstawicielom Rady Ministrów z premier Beatą Szydło i ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem, parlamentarzystom, Górnośląskiemu Związkowi Metropolitalnemu i metropolicie katowickiemu abp Wiktorowi Skworcowi, samorządowcom i tym wszystkim, bez których nie byłoby tej ustawy. – To ogromna szansa – podkreślił, cytując słowa Paula Michaela Zulehnera: „Kto nie ma odwagi do marzeń, ten nie będzie mieć siły do walki”. – To początek. Życzę, aby proces tworzenia metropolii był dostrzegany przez jej mieszkańców jak najszybciej – powiedział.

Według zapisów ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim z dnia 9 marca 2017 r. związek metropolitalny jest zrzeszeniem gmin województwa śląskiego charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 2 mln mieszkańców. W skład związku metropolitalnego wchodzi miasto na prawach powiatu Katowice.

Związek metropolitalny wykonuje zadania publiczne w zakresie: kształtowania przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego; planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej; metropolitalnych przewozów pasażerskich; współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego; promocji związku metropolitalnego i jego obszaru.

O ustroju związku metropolitalnego stanowi jego statut. Organami związku metropolitalnego są zgromadzenie i zarząd związku metropolitalnego.

Nadzór nad działalnością związku metropolitalnego sprawują Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda śląski, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa.

Po uroczystości w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim prezydent Andrzej Duda udał się do Rudy Śląskiej. W programie wizyty jest złożenie wieńca na Cmentarzu Komunalnym przed tablicą poświęconą górnikom, którzy zginęli na posterunku pracy w KWK Halemba oraz osobom, które zginęły w zawieruchach wojen i politycznej przemocy, a później spotkanie na Placu Jana Pawła II z mieszkańcami miasta.

Data dodania artykułu: 2017-04-05
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u