SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Proekologiczna inwestycja w Starachowicach
W Starachowicach rozpoczynają się pracę przy modernizacji oczyszczalni ścieków. W spotkaniu dotyczącym zakresu przeprowadzonych prac uczestniczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Starachowicka oczyszczalnia ścieków dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje projekt „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków”. To obecnie jedna z największych i proekologicznych inwestycji w regionie świętokrzyskim związanych z gospodarką wodno-ściekową i modernizacją oczyszczalni ścieków.

Przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach realizuje zadanie polegające na modernizacji części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków, dzięki czemu ilość suchej masy osadów ściekowych zmniejszy się z 2 400 do 1 700 ton na rok. Niezbędna dokumentacja przygotowana została już wcześniej dzięki dotacji z NFOŚiGW w wysokości 207 tys. zł.

Pierwotnie całość inwestycji opiewała na kwotę ponad 33 mln zł., jednak dzięki zmianom w projekcie łączny koszt modernizacji wyniesie blisko 21 mln zł. z czego kwota dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 17 579 972,00 zł. Dzięki zaoszczędzonym środkom możliwym będzie zrealizowanie dodatkowych inwestycji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach. Zakończenie prac zaplanowano na 30 czerwca 2019 roku.

Data dodania artykułu: 2018-06-07
Autor artykułu: Świętokrzyski UWstat4u