SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Profesorowie Akademii Morskiej odznaczeni przez prezydenta
Trzej profesorowie Akademii Morskiej w Gdyni dostali wysokie wyróżnienia od prezydenta RP Andrzeja Dudy. Prof. Janusz Zarębski oraz prof. Adam Weintrit otrzymali Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast prof. Jerzy Mizeraczyk - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenia te są nadawane za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za twórczość naukową, literacką i artystyczną.

Prezydent Andrzej Duda przyznał kilka dni temu odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz dla rozwoju polskiej medycyny. Wśród wyróżnionych, na wniosek ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, znaleźli się trzej profesorowie Akademii Morskiej w Gdyni: prof. Janusz Zarębski, rektor Akademii Morskiej w Gdyni, prof. Jerzy Mizeraczyk oraz prof. Adam Weintrit.

- Dla naukowca uznanie jego zasług naukowych i dydaktycznych jest zawsze najwyższym uznaniem. Tym bardziej, że dzieje się to w szczególnym momencie dla rozwoju uczelni. Cieszę się, że moi koledzy prof. Mizeraczyk i prof. Weintrit również zostali uhonorowani. To zaszczyt dla naszej uczelni - mówi prof. Janusz Zarębski, rektor Akademii Morskiej w Gdyni.

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, rektor Akademii Morskiej otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wyróżniające się i wartościowe wyniki pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. W Akademii Morskiej pracuje prawie 40 lat. Napisał wiele prac, które miały ważne znaczenie dla rozwoju metod modelowania i analizy elementów i układów elektronicznych. Jest też jednym z pionierów badań przyrządów półprzewodnikowych wykonanych z węglika krzemu i twórcą uznanej w kraju szkoły naukowej specjalizującej się w badaniach z zakresu półprzewodnikowych przyrządów mocy, metod chłodzenia tych przyrządów oraz układów energoelektronicznych. Doprowadził do przyznania Wydziałowi Elektrycznemu Akademii Morskiej w Gdyni prawa do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dziedzinie elektroniki. Wypromował czterech doktorów, był recenzentem kilkunastu prac doktorskich, wniosków habilitacyjnych i wniosków o tytuł naukowy.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk dostał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej myśli naukowej i osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz za wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej. To uznany na świecie specjalista w dziedzinie fizyki i techniki plazmowej oraz laserowej. Od 2005 roku jest profesorem Akademii Morskiej w Gdyni. Zorganizował tam laboratoria optoelektroniki oraz elementów i układów optoelektronicznych. Stworzył też laboratorium plazmowe i laserowe w Ośrodku Techniki Plazmowej i Laserowej w IMP PAN w Gdańsku. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie. Na swoim koncie ma też kierowanie 37 krajowymi i 9 zagranicznymi projektami badawczymi. Utworzył szkołę naukową nowoczesnych metod ograniczania emisji szkodliwych ekologicznie gazów i pyłów. To także profesor wizytujący w kilku uniwersytetach w Niemczech, Japonii, Chinach, Kanadzie i Szwecji. W 2011 roku otrzymał międzynarodową nagrodę im. H. J. White’a za wybitny wkład w badania naukowe i zastosowania zjawiska elektrohydrodynamicznego w elektrofiltrach.

Prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia naukowe. W Akademii Morskiej w Gdyni pracuje od 1985 roku. Jest uznanym w świecie autorytetem z zakresu bezpieczeństwa transportu morskiego, morskich zastosowań technologii GIS , zwłaszcza elektronicznych map nawigacyjnych. Ma unikatowe osiągnięcia naukowe, jest autorem licznych publikacji, przyczynił się do rozwoju współpracy międzynarodowej, a także aktywnie działa w sferze publicznej. Kierował dwoma międzynarodowymi i siedmioma krajowymi projektami naukowo-badawczymi z zakresu bezpieczeństwa morskiego oraz uczestniczył w dziewięciu innych projektach z tego zakresu. Jest członkiem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Sekcji Transportu Wodnego. Od 2005 roku współorganizuje Międzynarodową Konferencję TransNav on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, o zasięgu ogólnoświatowym.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych odbyła się w piątek, 16 lutego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Aktu dekoracji w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy dokonała minister Halina Szymańska, szef Kancelarii Prezydenta RP. Odczytała ona również list głowy państwa skierowany do uczestników uroczystości.

Data dodania artykułu: 2018-02-24
Autor artykułu: UM Gdynia
stat4u