SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2017–2019
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przedstawili założenia Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2017-2019. Nowy koncepcja została zaprezentowana w MSWiA na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019”, któremu przewodniczył wiceminister Jarosław Zieliński.

Głównym celem dokumentu ma być realne ograniczenie korupcji w kraju i podniesienie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Program w nowej odsłonie ma być bardziej efektywny.

Wśród głównych ośmiu zadań wymienia się wypracowanie zasad osłony systemu tworzenia prawa, a także najważniejszych zamówień publicznych i procesów prywatyzacyjnych. Postawiono w nim także na wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji. Dokument ma zostać przyjęty w pierwszym półroczu 2017 roku.

W trakcie posiedzenia podsumowano także między innymi podział środków z rezerwy celowej na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji.

Data dodania artykułu: 2016-12-30
Autor artykułu: mswia.gov.pl
stat4u