SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Program modernizacji zwiększa bezpieczeństwo na Podkarpaciu
W odróżnieniu od innych państw zachodniej Europy, Polska jest krajem bezpiecznym – powiedział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, w po wysłuchaniu informacji o efektach realizacji programu modernizacji służb podległych MSWiA na terenie województwa podkarpackiego.

W środę 4 października br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu st. bryg. Andrzej Babiec, podkarpacki komendant wojewódzki PSP, płk SG Marek Głuszczak, zastępca komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ds. logistycznych oraz nadinsp. Krzysztof Pobuta, komendant wojewódzki Policji przedstawili szefowi MSWiA rezultaty realizacji Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 w podległych sobie garnizonach.

Większość z zaprezentowanych przez komendantów zaplanowanych działań dotyczy inwestycji budowlanych oraz infrastrukturalnych. Pokazuje to skalę zaniedbań w stosunku do służb zapewniających bezpieczeństwo ze strony poprzedniej koalicji rządowej PO-PSL, a to jest zaledwie jedno województwo.

Komendanci przybliżyli inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach programu modernizacji na terenie województwa podkarpackiego. Powstanie nowa strażnica dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej PSP w Rzeszowie. Zostaną wybudowane od podstaw nowe siedziby KPP w Lesku oraz KPP w Jaśle, gruntownie wyremontowanych zostanie kilkanaście posterunków Policji m.in. w Polańczyku czy w Zagórzu. Na granicy powstaną nowe wieże obserwacyjne oraz rozbudowane zostaną placówki Straży Granicznej m.in. w Wetlinie i Hermanowicach.

W ramach inwestycji infrastrukturalnych przywracane są posterunki Policji, które zostały zlikwidowane przez poprzedni rząd koalicji PO-PSL. Już 54 zostały odtworzone, w tym 5 w województwie podkarpackim. - Ta infrastruktura, która powstaje w ramach Programu modernizacji, ma służyć ludziom – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA wspomniał również o innych inicjatywach zwiększających bezpieczeństwo m.in. Dzielnicowy bliżej nas, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. Wszystkie te działania MSWiA mają jeden cel wspólny – zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom.

Nowa infrastruktura to nie wszystko. Ważne jest także zapewnienie funkcjonariuszom nowoczesnego sprzętu indywidualnego oraz środków transportowych, aby bezpieczniej i skuteczniej mogli realizować zadania służbowe. Program modernizacji zakłada znaczne zakupy m.in. samochodów patrolowych, pojazdów ratowniczych, wyposażenia osobistego oraz sprzętu łączności.

- W odróżnieniu od wielu państw zachodniej Europy, Polska jest krajem bezpiecznym, o czym także świadczą badania opinii społecznej, w których niemal 90% obywateli deklaruje, że czuje się w Polsce bezpiecznie. To jest bardzo wielka wartość, którą musimy szanować i, o którą musimy dbać. To jest moje zadanie jako ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendantów, a także wszystkich funkcjonariuszy wykonujących codzienną służbę – podkreślił szef MSWiA.

Ustawa uruchamiająca Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 została przygotowana z inicjatywy ministra Mariusza Błaszczaka i weszła w życie 22 grudnia 2016 r. Zakłada m.in. wymianę zużytego sprzętu, rozbudowę i modernizację infrastruktury, zakup wyposażenia, przywracanie zlikwidowanych przez koalicję PO-PSL posterunków Policji.

Program jest wzorowany na ustawie przyjętej przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r. Formacje podległe MSWiA w latach 2017-2020 otrzymają niemal 9,2 mld złotych. Policja w latach 2017-2020 otrzyma (łącznie ze środkami przeznaczonymi na wzrost wynagrodzeń) niemal 6 mld zł – w tym 3,119 mld na inwestycje i zakup sprzętu. Straż Graniczna otrzyma 1,267 mld ( w tym 841 mln zł na nowoczesny sprzęt, inwestycje budowlane i wyposażenie). Państwowa Straż Pożarna otrzyma 1,723 mld ( w tym 957 mln zł zostanie przeznaczonych na rozbudowę i remont infrastruktury oraz zakup nowoczesnego wyposażenia), a Biuro Ochrony Rządu otrzyma łącznie 203 mln zł. Dzięki Programowi Modernizacji, służby będą mogły lepiej przystosować się do wymagań, jakie stawia przed nimi zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

Program Modernizacji zakłada także podwyższenie wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Od 1 stycznia 2017 r. funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni otrzymali pierwsze podwyżki wynagrodzenia. Kolejna transza podwyżek zostanie uruchomiona od 1 stycznia 2019 r. W 2020 r. funkcjonariusze będą zarabiać średnio o 609 zł więcej. Z kolei wynagrodzenia pracowników wzrosną średnio o 597 zł.

Z inicjatywy szefa MSWiA w zeszłym tygodniu rząd zatwierdził dodatkowe środki na podwyżki dla najmniej zarabiających i nowo przyjętych funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. Na ten cel w 2018 r. zostanie przeznaczona kwota w wysokości 150 mln złotych.

Data dodania artykułu: 2017-10-07
Autor artykułu: mswia.gov.pl
stat4u