SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Promesa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego
Wojewoda Lubuski wręczył Staroście Strzelecko-Drezdeneckiemu promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Uszkodzony most i droga dojazdowa do Błota zostaną wyremontowane!

Wojewoda Lubuski na wniosek Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o przyznanie środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pismem z dnia 27 marca 2018 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Wojewody Lubuskiego przyznał Powiatowi Strzelecko – Drezdeneckiemu promesę na dofinansowanie w 2018 roku zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1360F na odcinku Błotno – Pławin w km 10+972 – 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021”.

– Ogromnie cieszy mnie to, że mogę wręczyć decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, którą podpisał pan minister Zieliński, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Są to kolejne pieniądze z funduszu wsparcia w ramach usuwania klęsk żywiołowych, które otrzymuje powiat strzelecko-drezdenecki. Bardzo się cieszę, że w ten sposób mogę jako przedstawiciel Rządu RP w województwie, wspierać samorząd powiatowy w trudnych sytuacjach – podkreślał Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Dotacja udzielona zostanie na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Lubuskim, po przedstawieniu przez jednostkę do dnia 15 czerwca odpowiednich dokumentów.

Straty dotyczące zadania są następstwem intensywnych opadów deszczu oraz podwyższonego stanu wód w okresie od 23 lutego do 24 marca 2017 roku. Część drogi powiatowej nr 1360F oraz most w ciągu tej drogi uległy zniszczeniu z powodu znaczącego wzrostu stanu wód w Noteci, utrzymującego się długotrwale.

Doszło do podmycia fundamentów kamiennych mostu oraz uszkodzenia w dużym stopniu przyczółków, co spowodowało częściowe zapadnięcie się konstrukcji mostu. Ponadto w wyniku rozmycia, na skutek intensywnych opadów uszkodzeniu uległo 280 m odcinka drogi powiatowej nr 1360F.

Data dodania artykułu: 2018-04-25
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u