SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Promocja absolwentów CS PSP w Częstochowie
4 lipca 2018 roku o godzinie 12.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XX turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa. Promocja poprzedzona została uroczystą Mszą Świętą na Jasnej Górze, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej ks. dr prał. Andrzej Przybylski. W Mszy Świętej udział wzięła kadra szkoły, absolwenci, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi promowanych.

W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński. Wśród zaproszonych gości był m.in. komendanci wojewódzcy, powiatowi i miejscy PSP, komendanci szkół pożarniczych oraz rodziny nowo promowanych.

Na terenie Centralnej Szkoły PSP do promocji przystąpiło 90 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Prymusem został mł. asp. Adameusz Smaruń, który uzyskał średnią ocen 5.05, a funkcję dowódcy kompanii pełnił mł. bryg. Zbigniew Purgal. Promowanych było również: 194 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa, wśród których były trzy kobiety. Opiekunem kursu był kpt. Tomasz Wiłun.

Absolwentom nominację na stopień młodszego aspiranta wręczył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński.

Uroczysta promocja była zwieńczeniem dwuletniego okresu kształcenia, podczas którego absolwenci zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technik pożarnictwa, w którym przyjdzie pełnić im służbę. Kadeci podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, w których brali udział wyjeżdżając jako obsada szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nauczyli się obsługi nowoczesnego sprzętu pożarniczego i nabyli umiejętności niezbędnych do realizacji trudnych zadań ratowniczych.

Data dodania artykułu: 2018-07-05
Autor artykułu: mat prasowe MSWiA/KG PSP
stat4u