SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Promocja w SA PSP w Poznaniu
15 lipca 2017 r. słuchacze XXV Dziennego Studium Aspirantów oraz IV i V Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego przystąpili do uroczystej promocji na placu apelowym Szkoły. Dwa lata wytężonej pracy i intensywnej nauki zwieńczone zostały awansem na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim oraz uzyskaniem tytułu technik pożarnictwa.

Ceremonię swoją obecnością uświetnili liczni, znamienici goście, m.in. Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP, nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego PSP; bryg. Andrzej Bartkowiak – wielkopolski komendant wojewódzki PSP, ks. prałat Stanisław Wojtaszek – reprezentujący Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolitę Poznańskiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski; Iwona Makowska-Chudzicka – reprezentująca wojewodę wielkopolskiego, dr Zofia Hryhorowicz – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, gen. poż. Andrzej Stefanowski – emerytowany komendant główny straży pożarnych.

W trakcie uroczystości odczytano listy z życzeniami dla naszych absolwentów od ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka oraz podsekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego. Prymusem rocznika został mł. asp. Krystian Piesik, który w przemówieniu końcowym podziękował kierownictwu i kadrze dydaktycznej Szkoły za trud włożony w opiekę i kształtowanie postawy zawodowej oraz za rzetelne przygotowanie absolwentów do zawodu technik pożarnictwa. Całość ceremonii przebiegała przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą kom. Adama Witiwa.

Zaraz po promocji młodsi aspiranci rozpoczną pracę zawodową w macierzystych jednostkach, gdzie przyjdzie czas na konfrontację wiedzy i praktyki wyniesionej ze Szkoły z trudami codziennej służby.

Data dodania artykułu: 2017-07-17
Autor artykułu: mł. kpt. Tomasz Twardowski – SA PSP w Poznaniu
stat4u