SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Przebudujemy rzeczywistość gospodarczą tak, aby wyzwolić nową falę kapitalizmu i polskiej przedsiębiorczości
Chcemy być częścią gospodarki światowej, bo to wyzwala konkurencyjność – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia na kongresie 100 lat Polskiej Gospodarki w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dyskusja poświęcona była osiągnięciom rodzimych przedsiębiorców w minionych epokach: II RP, PRL i III RP oraz wyzwaniom, jakie stoją przed biznesem i polityką gospodarczą kraju w najbliższych latach. Szef rządu zwrócił uwagę, że gdyby polskie społeczeństwo dziś pozwoliło rządowi, jak kiedyś w historii, poświęcać 200, 300, 400 mld zł rocznie na inwestycje, to na pewno Polska za 5-7 lat wyglądałaby zupełnie inaczej pod względem inwestycyjnym i infrastruktury, ale nie ma takiego prostego przełożenia mechanizmów II Rzeczpospolitej na naszą dzisiejszą rzeczywistość. To jest niemożliwe oczywiście.

Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Przez ten Plan staramy się tak przebudowywać naszą gospodarkę, aby w perspektywie 5-10 lat doprowadził nas do gospodarki 4.0, do kapitalizmu 4.0. – mówił Prezes Rady Ministrów. Jak zaznaczył, kładziemy duży nacisk na nasze programy strategiczne, alokację środków na innowacyjność, bo ona nie rodzi się sama, bo państwo tego chce. Przede wszystkim wspieramy rozwój oddolny.

Premier zwrócił uwagę, że cechą charakterystyczną bardzo dojrzałych gospodarek było właśnie to, że państwo wspierało w różnych sektorach ekspansję kapitałową, eksportową. Podkreślił, my poprzez Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju staramy się właśnie robić to samo.

Suwerenność gospodarcza Premier Mateusz Morawiecki odniósł się również do suwerenności gospodarczej, ale nie rozumianej jako autarkia czy budowa barier, tylko polegającej na tym, że kierunek polityki gospodarczej jest dostosowany do możliwości, do bagażu przeszłości, ale też ukierunkowany na szanse i aspiracje przyszłości.

Tak rozumiemy tę suwerenność w stuleciu odzyskania niepodległości, jako mechanizm polityki gospodarczej państwa skorelowany z aspiracjami społeczeństwa, zwłaszcza przedsiębiorców – podkreślił Prezes Rady Ministrów. I dodał, że Polska musi też łączyć tę suwerenność z uczestnictwem w globalnej gospodarce, w gospodarce światowej.

Tę mieszankę gospodarczo-polityczno-społeczną należy tak ukształtować, żeby wzrost gospodarczy w przyszłości odpowiadał naszym ambicjom – podkreślił w swoim wystąpieniu szef rządu.

Data dodania artykułu: 2018-06-08
Autor artykułu: mat prasowe KPRM
stat4u