SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,











Przedstawiciele straży miejskich i gminnych podsumowali ubiegłoroczną działalność
Sprawozdania z działalności, omówienie wyników ubiegłorocznych kontroli , a także szkolenie w zakresie wykroczeń to główne punkty konferencji zorganizowanej dla komendantów straży gminnych i miejskich. W spotkaniu poświęconym działalności poszczególnych jednostek uczestniczył wojewoda Artur Chojecki.

Podczas narady miało miejsce uroczyste wręczenie Straży Miejskiej w Elblągu certyfikatu potwierdzającego spełnianie niezbędnych wymogów standardu, określonych w Programie standaryzacji straży gminnych i miejskich „Z mieszkańcami dla mieszkańców”.

Przystąpienie do programu jest dobrowolne. Jego główny cel to podniesienie jakości, rozszerzenie działań na rzecz porządku publicznego w ramach ustawowych kompetencji straży gminnych (miejskich) oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku formacji. Ideą programu jest promowanie straży gminnych (miejskich), które spełniają standardy wynikające z przepisów oraz dodatkowe elementy istotne z punku widzenia dobrego działania straży. Przyznany certyfikat jest świadectwem pozytywnej oceny straży i podnosi jej prestiż. Wymogi, które należy spełnić starając się o certyfikat dotyczą między innymi planowania działań straży gminnej, zapewnienia podstawowych regulacji organizacyjnych jednostki, prawidłowej realizacji zadań ustawowych, monitorowania sprawności i skuteczności działania jednostki oraz doskonalenie działań. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest spełnienie podstawowych i obligatoryjnych wymagań Programu oraz uzyskanie dodatkowych 10 punktów. Dokument jest ważny przez 2 lata. Z uwagi na konieczność spełnienia wielu restrykcyjnych wymogów chęć przystąpienia do programu wyraziły jedynie 2 z 25 oddziałów straży gminnych, funkcjonujących obecnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Data dodania artykułu: 2018-03-26
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
























stat4u