SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Przekazanie promes dla mazowieckich regionów
Przeszło 1,5 mln zł dla regionu radomskiego oraz 670 tys. zł dla regionu siedleckiego - to kwoty, które zostaną przeznaczone na odbudowę i remonty dróg w podanych regionach Mazowsza. W piątek 8 czerwca br. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, podczas uroczystego spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, przekazał promesy przedstawicielom lokalnych samorządów.

W wydarzeniu uczestniczył Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Marek Szymański Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

W regionie radomskim środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymały gminy:

Gózd łącznie w wysokości 760 tys. zł na:

remont drogi gminnej nr 350103W wraz przepustem betonowym podwójnym w miejscowości Klwatka, o łącznej długości 255 m; remont drogi gminnej nr 350113W w miejscowości Kuczki, o łącznej długości 540 m; remont drogi gminnej nr 350107W w miejscowości Niemianowice, o łącznej długości 520 km Solec nad Wisłą w wysokości 70 tys. zł na:

remont drogi gminnej nr 190652W w miejscowości Zemborzyn Pierwszy, o łącznej długości 298 m; Jedlińsk łącznie w wysokości 710 tys. zł na:

remont drogi gminnej nr 350419W w miejscowości Wierzchowiny, o łącznej długości 910 m W regionie siedleckim środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymała gmina:

Sabnie w wysokości 670 tys. zł na:

przebudowę drogi gminnej nr 390609W w miejscowości Hilarów i miejscowości Kostki-Pieńki o łącznej długości 1,733 km;

Data dodania artykułu: 2018-06-11
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u