SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,ROZBUDOWA PRAWEGO WAŁU WISŁY W TARNOBRZEGU
W Tarnobrzegu uroczyście odebrano zadanie inwestycyjne „Wisła – etap I”, polegające na rozbudowie prawego wału Wisły na odcinku od Tarnobrzega do Koćmierzowa

Inwestycja pn. „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 – 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)” jest pierwszym kontraktem na roboty budowlane zrealizowanym w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dokonało odbioru technicznego zadania w maju br. Inwestycja została zrealizowana przy udziale instytucji współfinansujących m.in. Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Banku Rozwoju Rady Europy oraz Budżetu Państwa.

Wojewoda Ewa Leniart odczytała list od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, w którym premier podkreślał znaczenie inwestycji dla naszego województwa. Wojewoda zaznaczyła, że to ważna inwestycja i długo wyczekiwana. Te dziesięć kilometrów wałów ma bowiem kluczowe znaczenie dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców w tym regionie. Przypomniała również o innej ważnej inwestycji w systemie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – planowanej budowie zbiornika Kąty-Myscowa, która to inwestycja ma spore szanse na realizację.

Skutki powodzi m.in. z 2001 r. i 2010 r. spowodowały, że jest to zadanie strategiczne, jeśli chodzi o zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej terenów znajdujących się wzdłuż prawostronnej części doliny rzeki Wisły. Rozbudowa obwałowań na długości około 10 km pozwoli podwyższyć obecny standard jakościowy systemu ochrony przeciwpowodziowej województwa podkarpackiego i zwiększy bezpieczeństwo powodziowe na terenie Tarnobrzeg dla ok. 7 800 mieszkańców zamieszkujących obszar ok. 4 846 ha.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum m.in. firm lokalnych z Tarnobrzega. Roboty budowlane trwały od stycznia 2017 r. do końca maja 2018 r. Całkowita wartość inwestycji to 32 494 510,00 zł, w tym wartość robót budowlanych wyniosła 30 118 394,37 zł. W ramach inwestycji wykonane zostało przede wszystkim podwyższenie i poszerzenie, uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 – 15+819 oraz przebudowa przejazdów wałowych, zabezpieczenie śluz wałowych, wylotów pompowni wód deszczowych i oczyszczalni ścieków, a także budowa drogi eksploatacyjnej na brakujących odcinkach i naprawa istniejących dróg przywałowych. ​

Data dodania artykułu: 2018-06-26
Autor artykułu: Podkarpacki UW
stat4u