SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Razem dla Niepodległej
W piątek 10 marca w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się pierwsze posiedzenie roboczego zespołu "Niepodległa 2018" poświęcone obchodom stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę w naszym regionie. Spotkanie z udziałem wojewody Mikołaja Bogdanowicza poprowadził przewodniczący zespołu, profesor Wojciech Polak.

Program "Niepodległa" zorganizowany został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierowane przez profesora Piotra Glińskiego. Zgodnie z założeniami ministerstwa, celem Wieloletniego Programu Rządowego "Niepodległa" na lata 2017-2021 jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. Rządowy program zakłada przede wszystkim przygotowanie oraz przeprowadzenie w okresie od 2017 do 2021 roku obchodów związanych z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, z kulminacją przypadającą w roku 2018.

Jednym z zadań Rządowego Programu "Niepodległa" jest włączenie obywateli we wspólne tworzenie obchodów 100 lat niepodległości Polski w regionach dlatego dziś po raz pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim obradował specjalny zespół roboczy powołany do koordynowania tego programu.

Na spotkaniu obecni byli: prof. Wojciech Polak – historyk, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej (przewodniczący zespołu), Edyta Cisewska – naczelnik delegatury IPN w Bydgoszczy, dr Sylwia Galij-Skarbińska – pracownik Katedry Konfliktów Politycznych na UMK w Toruniu, Barbara Maklakiewicz – wicedyrektor Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. Mirosław Golon – dyrektor oddziału IPN w Gdańsku, Edmund Mikołajczak – historyk, honorowy obywatel Inowrocławia, Jacek Soliński i Jan Kaja – prowadzący Galerię Autorską w Bydgoszczy, gen. Zbigniew Nowek – działacz opozycji niepodległościowej, były szef Urzędu Ochrony Państwa, ks. Paweł Nowogórski – dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz przedstawił propozycje realizacji wieloletniego programu "Niepodległa" w regionie. Wśród nich konkurs na pracę historyczną dla uczniów pod hasłem "Niepodległa", rajd "Droga Do Niepodległości" upamiętniający powstanie Wielkopolskie, akcja "Sto drzew na stulecie Niepodległej" polegająca na posadzeniu po 100 drzew w każdej gminie, wystawa okolicznościowa w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przygotowana wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej ukazująca drogę naszego regionu do niepodległości, koncert okolicznościowy pod patronatem wojewody oraz biegi niepodległości w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu oraz Inowrocławiu.

Na realizacje uroczystości związanych z programem "Niepodległa" obok środków z budżetu państwa będą zaangażowane środki własne (np. wpływy z biletów), środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego, środki partnerów zagranicznych oraz prywatne.

Jego struktura będzie się składać z trzech priorytetów: pierwszy to duże, ogólnopolskie projekty nadzorowane przez MKiDN oraz inne resorty i wojewodów, drugi to projekty regionalne i lokalne mające na celu jak najszersze włączenie Polaków w przeżywanie obchodów oraz trzeci czyli projekty zagraniczne. Szacunkowo całkowity koszt programu wyniesie 200 mln zł.

Logo programu oparte zostało na słowie "niepodległa", pochodzącym z oryginalnego rękopisu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Użyte kolory, czerwień oraz biel w bezpośredni sposób nawiązują do barw narodowych.

Data dodania artykułu: 2017-03-10
Autor artykułu: Kujawsko-Pomorski UW
stat4u