SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Reforma edukacji – wizyta szefowej MEN w Koszalinie i Szczecinie
Rozmowy na temat zmian w oświacie i spotkania z samorządowcami, nauczycielami i dyrektorami szkół – to główne punkty wizyty minister edukacji w województwie zachodniopomorskim. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odwiedziła wczoraj województwo zachodniopomorskie. Najpierw spotkała się ze środowiskiem oświatowym i samorządowym w Koszalinie, a następnie w Szczecinie.

W Koszalinie minister edukacji odwiedziła II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego, gdzie spotkała się z samorządowcami, nauczycielami i dyrektorami szkół. Od 2006 roku dyrektorem szkoły jest Wiktor Kamieniarz, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, uhonorowany tytułem „Nauczyciel Roku 2004”.

Podczas konferencji minister Anna Zalewska w swoim wystąpieniu podkreślała, że zmiany w systemie oświaty są zaplanowane na wiele lat i nie dotyczą wyłącznie ustroju szkolnego. Szefowej MEN w Koszalinie towarzyszył Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu w KRPM. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób.

– Zmiany w systemie edukacji to także propozycja nowych rozwiązań w zakresie szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych – podkreślała szefowa MEN. – Po wielu latach dyskusji, debat, a także na podstawie badań i oczekiwań społecznych, chcemy wzmocnić 4-letnie liceum ogólnokształcące. Chcemy także zadbać o szkolnictwo artystyczne i budować dobrą jednozmianową szkołę. Szkoła powinna być przede wszystkim bezpieczna i być blisko ucznia – dodała szefowa MEN.

Paweł Szefernaker Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaapelował do samorządowców Pomorza Środkowego. Podkreślił, jak ważne jest podniesienie poziomu edukacji, tak aby polska młodzież mogła kształcić się w naszym kraju i później w nim pracować.

W Szczecinie, w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, odbyło się kolejne spotkanie poświęcone reformie edukacji z udziałem minister edukacji oraz Macieja Kopcia Podsekretarza Stanu w MEN.

Przed konferencją z minister Anną Zalewską rozmawiały przedstawicielki rodziców dzieci ze szkół artystycznych. Minister edukacji potwierdziła, że uczniowie tego typu szkół będą uczyli się w 8-letnim cyklu kształcenia.

– Ostatecznie szkoły artystyczne będą 8-letnie. Wspólnie z ministrem kultury podjęliśmy decyzję, że uczniowie w szkołach artystycznych po 6 klasie będą się kształcić ogólnie – zaznaczyła minister edukacji. – Kiedy dziecko ma 11 lat trudno jest mu decydować o swojej przyszłości, natomiast, jeśli ma lat 13 lat jest dojrzałe i bardziej świadomie podejmuje decyzje – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Podczas briefingu dla mediów wiceminister Maciej Kopeć zaznaczył, że w odniesieniu do Szczecina planowane zmiany w systemie edukacji będą korzystne dla społeczności lokalnej.

– Przy obecnym dużym niżu demograficznym będzie możliwość przeanalizowania jeszcze raz obwodów szkolnych, stworzenia nowej sieci szkół i dostosowania jej do lokalnych potrzeb – powiedział Podsekretarz Stanu w MEN.

W konferencji poświęconej zmianom w systemie edukacji brało udział około 200 osób, w tym przedstawiciele samorządów, związków zawodowych, a także nauczyciele i dyrektorzy szkół.

Data dodania artykułu: 2016-12-14
Autor artykułu: mat. prasowe MEN
stat4u