SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Renowacja mogił powstańczych
Dzięki współpracy Wojewody Mazowieckiego i Muzeum Powstania Warszawskiego w bieżącym roku możliwe było wyremontowanie kolejnych powstańczych grobów. Udało się przeprowadzić remonty grobów zlokalizowanych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, kwatery żołnierzy batalionów "Zośka" "Gozdawa”, "Chrobry I” oraz "Gustaw – Harnaś”. Całościowo odremontowano pierwszą powstańczą nekropolię w stolicy - Cmentarz Powstańców Warszawy w Powsinie. Renowacje grobów sfinansowane zostały ze środków Wojewody Mazowieckiego, w kwocie 750 tys. zł.

W tym roku dokończona została rewitalizacja kwatery B-8, na której pochowano żołnierzy z batalionów "Gozdawa” oraz "Chrobry I”. To miejsce spoczynku Powstańców, którzy zginęli podczas walk na Starówce oraz w gmachu Pasażu Simonsa.

- Walka o wolność porwała do boju w 1944 r. młodych ludzi gotowych poświęcić swoje życie dla ratowania Ojczyzny. Wielu z nich opłaciło powstańczy zryw najwyższą ofiarą - własnej krwi. Mogiły i groby wojenne są niemymi świadkami tamtych tragicznych wydarzeń. Pamięć o poległych i opieka nad miejscami ich spoczynku są naszym obowiązkiem – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

W briefingu prasowym wziął udział Kapitan Janusz Walędzik, Powstaniec Warszawski oraz dr Piotr Oleńczak, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wojewoda Mazowiecki sfinansował postawienie tam 366 nowych krzyży i odnowienie całości kwatery. Wyremontowane mogiły są charakterystyczne i wykonywane według projektu artysty-rzeźbiarza Dariusza Kowalskiego – szare betonowe krzyże, na których umieszczone są tabliczki z symbolem Polski Walczącej z czerwonego piaskowca oraz tabliczki epitafijne z piaskowca szydłowieckiego. Z budżetu wojewody przeznaczono na ten remont ponad 500 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na renowację krzyży oraz odnowienie zieleni.

- Dotychczasowe tzw. mieczokrzyże były w bardzo złym stanie, napisy często były już nieczytelne a stan techniczny nagrobków pozostawiał wiele do życzenia. Wspólnie z Wojewodą Mazowieckim, który opiekuje się grobami wojennymi, wybudowaliśmy i poddaliśmy renowacji 366 miejsca pamięci – mówił Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzięki temu nagrobki w kwaterze nabrały całkowicie „powstańczego” charakteru – dodał.

Muzeum Powstania Warszawskiego przeprowadziło dokładną weryfikację danych osobowych i stopni wojskowych wszystkich pochowanych w tej kwaterze Powstańców.

W ramach tegorocznych prac przeprowadzonych na Powązkach Wojskowych zakończono także całościowy remont Kwatery Batalionu "Gustaw – Harnaś". Kwatera zyskała nową granitową nawierzchnię, podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, trawniki i nowe ławki. Oczyszczone zostały wszystkie mogiły.

Na Kwaterze Batalionu „Zośka” wymieniono wszystkie (150 sztuk) brzozowe krzyże. W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowana była także Fundacja Orlen – Dar Serca.

Zrealizowano też całkowity remont Cmentarza Powstańców Warszawy w Powsinie. Jest to pierwsza nekropolia powstańcza w Warszawie. 28 marca 1945 r. uroczyście pochowano tu Powstańców Warszawskich pochodzących z Powsina, Wilanowa, Jeziorny, Mirkowa, Konstancina, Klarysewa, Kabat, Skolimowa i Słomczyna. W dwóch zbiorowych mogiłach spoczywają żołnierze i sanitariuszki Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, którzy polegli w walkach w Warszawie, Lasach Chojnowskich, Lesie Kabackim, Jeziornie i okolicach.

„Od wojny, nędzy i od głodu, Sponiewieranej krwi narodu, Od łez wylanych obłąkanie Uchroń nas Panie! ...” - to fragment "Modlitwa Bonawentury" autorstwa Jana Romockiego, poety, podporucznika Armii Krajowej poległego w Powstaniu Warszawskim. Dzięki sfinansowaniu przez Wojewodę Mazowieckiego realizacji prac, strofy tego wzruszającego wiersza mogą teraz przeczytać, na murze Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli, wszyscy oddający hołd spoczywającym na cmentarzu żołnierzom.

Muzeum Powstania Warszawskiego od początku swojej działalności zajmuje się renowacją mogił powstańczych. Zachowanie pamięci o Powstańcach ma pierwszorzędne znaczenie. Na ten szczytny cel Muzeum przeprowadziło kilka publicznych zbiórek, które wspiera Społeczny Komitet ds. Budowy i Renowacji Miejsc Pamięci oraz Mogił Powstańczych 1944 roku (Komitet ’44). Na specjalne konto wpływają również kwoty od darczyńców. To pokazuje, jak duże znaczenie dla społeczeństwa ma ta inicjatywa. Do 2017 r. Muzeum Powstania Warszawskiego wyremontowało 123 powstańcze mogiły. Były to groby zaniedbane, często w bardzo złym stanie technicznym. Najwięcej mogił powstańczych wyremontowanych ostało na Powązkach Wojskowych w kwaterach A 22, A23, A 25, A 27, część z nich także na Starych Powązkach, Cmentarzu Bródnowskim, na Służewiu. Sukcesywnie stara się je remontować. W sytuacji zagrożenia likwidacji grobu, Muzeum pokrywa koszty związane z zachowaniem miejsca pochówku Powstańców Warszawskich.

Data dodania artykułu: 2018-08-01
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u