SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Repatrianci z Kazachstanu zamieszkają w Opolu
Kolejni rodacy z Kazachstanu zamieszkają w Opolu. Miasto podpisało porozumienie z wojewodą opolskim, reprezentowanym przez wicewojewodę opolskiego, na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na remont lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkają repatrianci.

Od 2001 r. na Opolszczyźnie osiedliło się już ponad 300 repatriantów. Największą grupę wśród repatriantów stanowią ob. Kazachstanu ok. 230 osób. Do grupy tej niebawem dołączy nowa dwuosobowa rodzina. Miasto Opole otrzyma bowiem dotację celową z budżetu państwa na kwotę 176 tys. zł. Suma ta przeznaczona będzie na przygotowanie mieszkania dla repatriantów. - To młodzi ludzie, którzy są już trzecim pokoleniem żyjącym poza ojczyzną. Uzyskają oni pomoc finansową w postaci wyremontowanego dwupokojowego mieszkania i zwolnienia z płacenia czynszu przez rok – wyjaśnia wicewojewoda opolski Violetta Porowska.

Przemysław Zych, z-ca prezydenta Opole podkreśla, że dotacja pomoże w generalnym remoncie lokalu, który stanie się nową ostoją repatriantów. Wskazał, iż lokal ten usytuowany jest w centrum miasta a jego wielkość to 57 m2.

Młode małżeństwo z Kazachstanu, które już niebawem na stałe osiedli się w Opolu, poza nowym lokum, może liczyć na wsparcie w poszukiwaniach pracy.

Repatrianci w liczbach

W 2017 r. na Opolszczyźnie osiedliło się 11 repatriantów, w tym 3 w Opolu, a rok później już 9 repatriantów. Na realizację zadań związanych z repatriacją w 2017 r. Minister Finansów przyznał Wojewodzie Opolskiemu kwotę 184 tys. zł, natomiast w 2018 r. kwota ta wyniosła 823 tys. zł. Na I kwartał br. resort przeznaczył już 600 tys. zł.

Data dodania artykułu: 2019-03-29
Autor artykułu: Opolski UWstat4u