SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Rewolucja w oświacie
Przed nami pierwszy rok zmian w systemie oświaty. Zmiany będą duże i dotkną uczniów w każdym wieku, rodziców oraz nauczycieli. Czy polska szkoła przejdzie je płynnie, sprawnie i profesjonalnie, tak aby dla nauczycieli i uczniów była to dobra zmiana? Co takiego dzieje się w edukacji, co uzasadnia taki pośpiech w przeprowadzeniu poważnych zmian strukturalnych i programowych, za jakie pieniądze, z kim konsultowanych

Zwołane na 3 stycznia spotkanie Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zdominowała ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Goszczący na Radzie Sekcji Krzysztof Dośla, lider ZRG NSZZ „S”, jak przystało na związkowego lidera, przypomniał najpierw o sukcesach związku w realizacji polityki społecznej, m.in. o podniesieniu płacy minimalnej, wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej, by następnie, niejako symbolicznie, zwrócić się do oświatowej „S”:

- Chciałbym, w formie pewnej tęsknoty, życzyć, aby wokół nas było więcej ludzi, którzy tak za tak mają, nie za nie, bez światłocienia – życzył Krzysztof Dośla, czerpiąc z Norwida aktualne motto.

Z kolei Wojciech Książek przewodniczący Sekcji zwracał uwagę, że wielu nauczycieli, ale też pracowników administracji i obsługi szkolnej, zadaje sobie pytania, co będzie dalej, jak będzie wyglądała ich dalsza praca, zawodowy los? Także pyta, czy przyjmowany obecnie kierunek zmian będzie służył polskim dzieciom, młodzieży? To nie są ani proste pytania, ani powód do ich odsuwania czy zbywania.

Data dodania artykułu: 2017-01-09
Autor artykułu: www.solidarnosc.org.pl
stat4u