SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Rozmowy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu miały miejsce spotkania poświęcone projektowi ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Z zaproszenia inicjatora – pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego Adama Lipińskiego oraz gospodarza – wojewody małopolskiego Józefa Pilcha skorzystali przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Małopolski.
Przyczynkiem do dyskusji była prezentacja przygotowana przez pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego. Na liczne pytania, uwagi i wątpliwości reprezentantów organizacji pozarządowych odpowiadali dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk, Dawid Krupa, dr Agnieszka Rymsza i Weronika Najda. Pytania dotyczyły głównie celowości utworzenia NCRSO, jego umiejscowienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (tej chwili podobną rolę spełnia Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,zakresu kompetencji i wpływu NCRSO na działalność organizacji pozarządowych, a także finansowania w nowej sytuacji prawnej działalności III sektora (przyszłości tzw. mechanizmu 1% i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich) oraz samego centrum.

Data dodania artykułu: 2017-01-12
Autor artykułu: Małopolski UW
stat4u