SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Rusza konkurs „Mecenas Kultury Krakowa” 2016
Wraz z Nowym Rokiem rozpoczynamy kolejną edycję konkursu Mecenas Kultury Krakowa. Jego celem jest wspieranie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem gospodarczym, a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz gospodarzami obiektów zabytkowych na terenie naszego miasta. Wnioski można składać w Kancelarii Magistratu (Pl. Wszystkich Świętych) do 31 marca.

Tytuły Mecenasa Kultury Krakowa przyznawane są corocznie za miniony rok kalendarzowy w czterech równorzędnych kategoriach:
-Kategoria Donator – za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem,
-Kategoria Sponsor za najciekawszą formę i efektywność mecenatu,
-Kategoria za działania na rzecz ochrony zabytków,
-Kategoria Patron Medialny.

Tytuł: Mecenas Kultury Krakowa przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Bractwa Mecenatu. Do zgłaszania kandydatur do tytułu uprawnione są osoby prywatne, instytucje publiczne, stowarzyszenia i fundacje. Formularze wniosków o przyznanie tytułu: Mecenas Kultury Krakowa można pobrać w Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3-4 oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl.

Wnioski należy składać w Kancelarii Magistratu - pl. Wszystkich Świętych 3-4 do 31 marca 2016 r. Dodatkowe informacje w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr telefonu 12 616-19-11. Dodatkowe informacje o konkursie są dostępne na stronie: www.bip.krakow.pl.

Data dodania artykułu: 2016-01-24
Autor artykułu: www.krakow.pl
stat4u