SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ruszył nabór wniosków na sprzęt ratowniczy dla strażaków z woj. pomorskiego
Programem wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych zostaje objęte kolejne województwo. Dziś ( 7 maja 2018 r.) ruszył nabór wniosków na sprzęt ratowniczy dla strażaków z woj. pomorskiego.

Program realizowany jest we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Umowa, którą podpisali Pełnomocnik ds. Funduszu Sprawiedliwości Michał Woś i Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, pozwoli wykorzystać doświadczenie i wiedzę zawodowych strażaków przy wyposażaniu OSP w odpowiedni sprzęt.

Specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej pomagają w ustaleniu, jakiego wyposażenia potrzebują konkretne jednostki OSP. Biorą też udział w rozpatrywaniu wniosków o wsparcie. Współpraca usprawnia realizację programu i zapewnia dodatkową gwarancję racjonalnego dysponowania środkami dla strażaków ochotników.

Dotacje są udzielane za pośrednictwem gmin i miast na prawach powiatu, przy czym właściwi komendanci Państwowej Straży Pożarnej obligatoryjnie opiniują poszczególne wnioski składane do Funduszu Sprawiedliwości. Obowiązkowe jest również wskazanie we wniosku informacji o tym, dla której Ochotniczej Straży Pożarnej przewidywany jest sprzęt.

100 mln zł na sprzęt ratowniczy

Nabór wniosków z woj. pomorskiego jest kolejnym etapem realizacji przyjętego harmonogramu. Szczegóły naboru są dostępne TUTAJ.

Nowe konkursy na kolejne województwa będą ogłaszane według poniższego terminarza:

Kujawsko-pomorskie – 21 maja 2018 r.
Zachodniopomorskie – 11 czerwca 2018 r.
Lubelskie – 25 czerwca 2018 r.
Mazowieckie – 9 lipca 2018 r.
Warmińsko-mazurskie – 23 lipca 2018 r.
Wielkopolskie – 6 sierpnia 2018 r.
Podlaskie – 21 sierpnia 2018 r.
Lubuskie – 3 września 2018 r.

Dzięki przygotowanemu w Ministerstwie Sprawiedliwości programowi finansowanemu z Funduszu Sprawiedliwości, do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych.

Pomoc dla ofiar wypadków

Strażacy, niosący ochotniczo pomoc ofiarom wypadków, zostaną wyposażeni w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory. To realna pomoc dla ofiar wypadków, dlatego Minister Sprawiedliwości postanowił objąć wsparciem Ochotnicze Straże Pożarne w całej Polsce. Program jest już realizowany w województwach: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, dolnośląskim, śląskim i opolskim.

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym. Tak, aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują życie.

Data dodania artykułu: 2018-05-08
Autor artykułu: mat. prasowe MS
stat4u