SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Rząd przeznaczy prawie 100 mln zł na drogi lokalne w Lubelskiem!
Rząd przekaże w tym roku dodatkowe 500 mln zł na budowę dróg gminnych i powiatowych w całej Polsce, z tego woj. lubelskie otrzyma aż 37,7 mln zł. O tej decyzji poinformował dziś na spotkaniu z wojewodami w Warszawie premier Mateusz Morawiecki.

Cieszę się, że mogę zakomunikować bardzo dobrą wiadomość, dotyczącą rozbudowy infrastruktury drogowej w Polsce. Dotyczy to też naszej poprzedniej dyskusji i naszych postulatów. Dobra wiadomość to znacząco większe środki na drogi lokalne. W tym roku rząd zdecydował o przekazaniu większej niż w latach poprzednich kwoty, właściwie najwyższej w porównaniu do poprzednich okresów, kwoty z rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie drogowej infrastruktury lokalnej. Rząd przeznaczył łącznie na te cele miliard trzysta milionów złotych. To o pięćset milionów więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie. To jest niezwykle ważne wsparcie dla lokalnej infrastruktury, dla lokalnych środowisk, dla lokalnej gospodarki, na którą państwo jako wojewodowie patrzycie, niejako z lotu ptaka, rozumiejąc całą architekturę infrastrukturalną województwa - podkreślił premier Morawiecki.

O zwiększenie środków wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zabiegał w Warszawie od dawna. Powoływał się przy tym na szereg spotkań, jakie odbywa z mieszkańcami, podczas których skarżą się oni na fatalny stan dróg, zwłaszcza powiatowych. O tym, że rząd zamierza wsłuchać się w głosy z terenu i przekazać dodatkowe pieniądze na rozwój infrastruktury wojewoda mówił m.in. podczas ostatniego wręczenia umów dotacji samorządowcom z Zamojszczyzny. Teraz stało się to już faktem.

- Chcemy też, aby te fundusze były optymalnie wykorzystane w jak największym stopniu, żeby służyły lokalnym społecznościom i dlatego też zdecydowałem, że wojewodowie będą nadzorowali, będą koordynowali realizację całego tego programu. Środki, które mają wspomóc lokalną infrastrukturę muszą być wydawane w pełnej koordynacji. To właśnie wojewodowie wiedzą, jakie są potrzeby z punktu widzenia całego województwa i jestem przekonany, że Państwo podejdziecie do tego zadania z całym przekonaniem i zaangażowaniem. Drogi lokalne wymagają remontów, odbudowy, ale także zupełnie nowych inwestycji. Dziś, to Wy musicie wziąć odpowiedzialność za to, żeby zrealizować cały nasz ambitny plan podniesienia poziomu infrastruktury zwłaszcza w gminach do tej pory zaniedbywanych. Budowa i remont dróg lokalnych jest to niezwykle ważny aspekt całego naszego rozwoju gospodarczego, naszego wzrostu. Dzięki odpowiednim połączeniom komunikacyjnym możliwe będzie tworzenie nowych centrów dystrybucyjnych, nowych zakładów produkcyjnych i rozwój coraz bardziej dynamicznej gospodarki na poziomie poszczególnych województw - zaznaczył Morawiecki.

Dzięki dzisiejszej decyzji rządu, w tym roku na budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych w woj. lubelskim, zamiast ponad 60 mln zł, zostanie przeznaczonych blisko 100 mln zł. Samorządy, które będą zainteresowane pozsykaniem dofinansowania będą musiały złożyć odpowiedni wniosek do wojewody.

- To bardzo ważne zadanie, bardzo duża odpowiedzialność ciąży na państwu wojewodach. Jestem przekonany, że potraktujecie to priorytetowo i polski system dróg lokalnych będzie się rozwijał w szybkim tempie. Tego też oczekuję od państwa. Życzę powodzenia w tym bardzo trudnym, ale też pozytywnym zadaniu - zakończył premier.

Szczegółowe informacje dla samorządów o zasadach składania wniosków i terminach wojewoda Czarnek przekaże na konferencji prasowej, która odbędzie się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w czwartek, 22.03.br.

Data dodania artykułu: 2018-03-23
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u