SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Rzeszów będzie większy?
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart spotkała się z mieszkańcami podkarpackich gmin w związku z otrzymaniem wniosków Rady Miasta Rzeszowa dotyczących poszerzenia granic miasta.

Do wojewody trafiły dwa wnioski dotyczące:

1) przyłączenia do obszaru miasta dziewięciu sołectw lub ich części z czterech gmin powiatu rzeszowskiego:

a) z gminy Tyczyn – obszaru sołectwa Matysówka,
b) z gminy Boguchwała – części obszaru sołectwa Racławówka,
c) z gminy Głogów Małopolski – obszaru sołectw: Miłocin i Podgwizdów Nowy,
d) z gminy Trzebownisko – obszaru sołectw: Zaczernie, Nowa Wieś, Jasionka, Tajęcina oraz części obszaru sołectwa Trzebownisko;

2) połączenia gminy miasto Rzeszów z gminą Krasne.

Spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 25 kwietnia w sali kolumnowej Podkarpackie go Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, zostało zorganizowane przed wydaniem opinii i przekazaniem przedmiotowych wniosków ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej (zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach – Dz.U. z 2014 r. poz. 310).

Tego dnia wojewoda odbyła również rozmowy z radnymi Rzeszowa i przedstawicielami samorządów.

Data dodania artykułu: 2018-04-26
Autor artykułu: Podkarpacki UW
stat4u