SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Sejm w uchwale uczcił pamięć gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 200. rocznicę śmierci
Ten wybitny dowódca wojskowym i organizator polskich formacji wojskowych został upamiętniony przez posłów podczas 63. posiedzenia. Przyjęta w środę uchwała (przez aklamację) upamiętniła jego osobę i osiągnięcia.

W 1797 r. gen. Jan Henryk Dąbrowski stał się głównym organizatorem walczących u boku Napoleona Legionów Polskich we Włoszech. Wykazał się tam znakomitymi zdolnościami organizacyjnymi, wdrożył nowoczesny system dowodzenia i awansowania, a także zapewnił żołnierzom naukę czytania i pisania oraz wychowanie patriotyczne. Dokonania gen. Jana Henryka Dąbrowskiego jako twórcy Legionów spowodowały powrót sprawy polskiej na arenę międzynarodową. W istotnym stopniu przyczynił się on do odrodzenia, choć w niepełnej formie, polskiej państwowości w postaci Księstwa Warszawskiego.

"Pieśń Legionów Polskich we Włoszech" Józefa Wybickiego, która po odzyskaniu niepodległości stała się naszym hymnem państwowym, od samego początku była nazywana "Mazurkiem Dąbrowskiego".

W trakcie prac nad uchwałą w Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawiciel wnioskodawców poseł Bartłomiej Wróblewski powiedział w uzasadnieniu: - Jan Henryk Dąbrowski jest jednym z symboli dążeń Polaków do odzyskania niepodległości, utrzymania suwerenności Polski. Komisja przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Data dodania artykułu: 2018-06-06
Autor artykułu: sejm.pl
stat4u