SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Sieć szpitali w regionie
"Reforma służby zdrowia wynikająca z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" to temat dzisiejszej konferencji prasowej w urzędzie wojewódzkim, w której uczestniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza i wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział także poseł, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos oraz dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ Elżbieta Kasprowicz.

Rok 2017 jest rokiem reformy służby zdrowia – kolejnego ważnego obszaru, gdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza potrzebne i oczekiwane zmiany. Jest to reforma potrzebna z punktu widzenia jakości leczenia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i całego kraju. Przed nami ważne zadanie – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Poseł Tomasz Latos w swoim wystąpieniu wyjaśniał, że ustawa jest przyjazna szpitalom. Jest ona niezwykle potrzebna i jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż to, które było proponowane przez ostatnie lata i rządzącą wcześniej koalicję, polegające na aneksowaniu umów. Jednocześnie jest to lepsze niż pełne wejście w kontraktowanie usług i przy dzisiaj dostępnych środkach i organizacji jest rozwiązaniem optymalnym. Odnośnie procesu legislacyjnego, to jesteśmy teraz po pierwszym czytaniu projektu ustawy w komisji sejmowej, dalsze procedowanie odbędzie się podczas kolejnego posiedzenia Sejmu. Możliwe, że zostanie ona w całości przyjęta. Następnie pozostaje kwestia przygotowania i wdrażania aktów wykonawczych – mówił wiceszef sejmowej Komisji Zdrowia.

Wiceminister zdrowia Piotr Gryza zwrócił uwagę na to, że projekt ustawy stwarza gwarancję do sprawnego i normalnego funkcjonowania na rynku istotnych podmiotów w zakresie lecznictwa szpitalnego. Tworzy również zasady finansowania świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego, i co warto podkreślić, szpitale, które wchodzą do systemu zabezpieczenia mają dwa sposoby finansowania świadczeń. Z jednej strony jest finansowanie na takiej zasadzie jak obecnie, czyli finansowane są usługi odrębne, które są wymienione w umowie między płatnikiem a wykonawcą. W skali systemowej jest to ok. 40 proc. wartości świadczeń z zakresu lecznictwa szpitalnego. Oprócz tego jest metoda finansowania ryczałtowego, która buduje plan finansowy na kolejny okres rozliczeniowy na podstawie tego, jak dany podmiot wykonywał świadczenia w poprzednim okresie. Co jeszcze wymaga podkreślenia: system jest budowany i podmioty są do niego kwalifikowane na okres 4 lat, ale okresy rozliczeniowe nie mogą być dłuższe niż 1 rok. Na początku funkcjonowania systemu będą krótsze – kwartał i pół roku. Ten system bardzo dobrze wpisuje się w geografię podmiotów działających w województwie kujawsko-pomorskim. Wszystkie istotne podmioty wchodzą do tego systemu i świadczenia w znacznej mierze będą finansowane z systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Te podmioty, które do tego systemu nie wchodzą, ich świadczenia zostaną w znacznej mierze kupione w drodze konkursu ofert NFZ.

Konferencję prasową poprzedziło spotkanie robocze z udziałem dyrektorów placówek, które wchodzą do tzw. "sieci szpitali" oraz z organami założycielskimi podmiotów leczniczych.

Data dodania artykułu: 2017-03-16
Autor artykułu: Kujawsko-Pomorski UW
stat4u