SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Siedlce: ponad 7,9 mln zł na kształcenie pielęgniarek i doposażenie SOR
Ministerstwo Zdrowia przekazało ponad 7,9 mln złotych na szpitalne oddziały ratunkowe oraz na stypendia dla pielęgniarek w Siedlcach

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podpisał dzisiaj trzy umowy o dofinansowanie w ramach dwóch inicjatyw: „Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe” i „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa”. W uroczystym podpisaniu umów wzięli udział m.in.: Wicewojewoda Mazowiecki, Sylwester Dąbrowski i Marek Renik, Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach.

Doposażenie oddziałów ratunkowych

Środki przeznaczone dla szpitalnych oddziałów ratunkowych służą szybkiemu i skutecznemu ratowaniu życia pacjentów, kiedy ze względu na stan zdrowia, wymagają niezwłocznego podjęcia czynności diagnostycznych i leczenia. Fundusze unijne sfinansują głównie aparaturę dla dzieci, które potrzebują specjalnego, dostosowanego sprzętu. W województwie mazowieckim nowa aparatura medyczna trafi do szpitali w: Sochaczewie, Radomiu, Nowym Dworze Mazowieckim, Makowie Mazowieckim, Przasnyszu, Grodzisku Mazowieckim, Siedlcach, Wołominie, Mińsku Mazowieckim, Warszawie. Podpisana dzisiaj umowa dotyczy doposażenia SOR-u Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach.

Stypendia dla pielęgniarek

Umowy na stypendia dla pielęgniarek zostały dziś podpisane z przedstawicielami dwóch szkół wyższych. Środki otrzymają:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. W województwie mazowieckim w ramach programu „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa” zostaną podpisane w sumie 4 umowy. Dofinansowanie poza uczelniami w Siedlcach otrzymają także szkoły wyższe w Radomiu i Ciechanowie. Część środków unijnych, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia przeznaczone jest na zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych. W dofinansowanych szkołach studenci oraz absolwenci pielęgniarstwa i położnictwa będą mogli skorzystać z programu wspierającego ich rozwój i zatrudnienie. Stypendia – 800 zł miesięcznie – mogą otrzymać studenci ostatnich 2 lat oraz 1000 zł miesięcznie – absolwenci wchodzący do zawodu przez 2 lata po skończeniu kształcenia. Wartość podpisanych dziś umów na stypendia dla pielęgniarek i położnych wynosi blisko 7,5 mln zł.

Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych

Fundusze Europejskie w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój finansują:

infrastrukturę ratownictwa medycznego: centra urazowe, szpitalne oddziały ratunkowe, lądowiska, bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

infrastrukturę na oddziałach specjalistycznych – np. na ginekologii, neonatologii, pediatrii, kardiologii, onkologii, czy psychiatrii, programy profilaktyczne,

infrastrukturę pracowni diagnostycznych,

programy rozwojowe – zwiększające liczbę pielęgniarek i położnych,

kształcenie kadr medycznych,

dzienne domy opieki medycznej,

centra symulacji medycznej,

działania projakościowe.

Dotychczas Ministerstwo Zdrowia podpisało ponad 550 umów z beneficjentami środków unijnych. Oznacza to, że w całym kraju realizowane są projekty o łącznej wartości ponad 3 mld zł. W województwie mazowieckim podpisanych zostało już 99 umów o wartości blisko 891 mln zł na dofinansowanie m.in. inwestycji infrastrukturalnych oraz na szkolenia kadr medycznych, programy profilaktyczne oraz działania jakościowe.

Data dodania artykułu: 2018-10-02
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u