SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim.

Komitet wpisuje się w propozycje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dotyczące szczególnego uhonorowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które zostały wyrażone w Ustawie o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, wniesionej, jako projekt prezydencki do Sejmu RP w dniu 10 listopada 2016 r. – w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

W Sejmie RP ustawę uchwalono w atmosferze konsensusu, Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Realizację zadań mających na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości powierzono Komitetowi Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład Komitetu wchodzą trzy kategorie osób – najwyższe władze państwowe, przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań oraz osoby wskazane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spośród przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Polskiego.

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Komitetu prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie powołania Członków Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład komitetu z mocy ustawy wchodzą:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (jednocześnie, jako przedstawiciel partii Prawo i Sprawiedliwość) Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Minister Obrony Narodowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Spraw Zagranicznych Minister Edukacji Narodowej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pełnomocnik Rządu do Spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Do Komitetu Narodowych obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent RP powołał:

1) przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań: - Józefa Brynkusa – Klub Poselski Kukiz’15, - Bogusława Gorskiego – Polska Partia Socjalistyczna, - Hannę Gronkiewicz-Waltz – Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, - Dariusza Klimczaka – Polskie Stronnictwo Ludowe;

2) przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych: - ks. abp. Stanisława Gądeckiego – Konferencja Episkopatu Polski, - ks. abp. Sawę – Michała Hrycuniaka – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, - muftiego Tomasza Miśkiewicza – Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, - ks. bp. Jerzego Samca – Polska Rada Ekumeniczna, - Michaela Schudricha – Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przedstawicieli środowisk kultury i nauki: - Andrzeja Białasa – Polska Akademia Umiejętności, - Jacka Bromskiego – Stowarzyszenie Filmowców Polskich, - Jerzego Duszyńskiego – Polska Akademia Nauk, - Jana Gogolewskiego – Związek Rzemiosła Polskiego, - Antoniego Jackowskiego – Polskie Towarzystwo Geograficzne, - Janusza Janowskiego – Związek Polskich Artystów Plastyków, - Adolfa Juzwenkę – Zakład Narodowy im. Ossolińskich, - Mieczysława Kominka – Związek Kompozytorów Polskich, - Krzysztofa Koneckiego – Polskie Towarzystwo Socjologiczne, - Jacka Kurskiego – Telewizja Polska S.A., - Olgierda Łukaszewicza – ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, - Waldemara Majchera – Stowarzyszenie Twórców Ludowych, - Krzysztofa Mikulskiego – Polskie Towarzystwo Historyczne, - Annę Nasiłowską-Rek – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, - Michała Niezabitowskiego – Stowarzyszenie Muzealników Polskich, - Sławomira Ratajskiego – Polski Komitet do spraw UNESCO, - Jolantę Rycerską – Związek Polskich Artystów Fotografików, - Jacka Sobalę – Polskie Radio S.A., - Elżbietę Stefańczyk – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, - Jana Szmidta – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, - Mariusza Ścisło – Stowarzyszenie Architektów Polskich,

4) przedstawicieli samorządu terytorialnego: - Zygmunta Frankiewicza – Związek Miast Polskich, - Olgierda Geblewicza – Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, - Marka Olszewskiego – Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, - Ludwika Węgrzyna – Związek Powiatów Polskich;

5) przedstawicieli związków zawodowych: - Piotra Dudę – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, - Jana Guza – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, - Dorotę Gardias – Forum Związków Zawodowych, - Teresę Hałas – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”;

6) przedstawicieli organizacji kombatanckich: - Leszka Żukowskiego – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej;

7) przedstawicieli innych organizacji społecznych i osoby szczególnie zasłużone dla Państwa Polskiego: - Mariolę Abkowicz – Związek Karaimów Polskich, - Andrzeja Arendarskiego – Krajowa Izba Gospodarcza, - Krzysztofa Balona – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, - Romana Bargieła – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, - Rafała Bartka – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, - Teresę Berezowską – Rada Polonii Świata, - Henrykę Bochniarz – Konfederacja Lewiatan, - Dariusza Piotra Bonisławskiego – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, - Wojciecha Borowika – Stowarzyszenie Wolnego Słowa, - ks. Marcina Iżyckiego – Caritas Polska, - Wiesława Johanna – Kanclerz Orderu Odrodzenia Polski, - Jana Józefa Kasprzyka – Związek Piłsudczyków, - Cezarego Kaźmierczaka – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, - Władysława Kosiniaka-Kamysza – Krajowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”, - Krzysztofa Kotyniewicza – Polski Związek Głuchych, - ks. Dariusza Kowalczyka – Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, - Stanisława Kracika – Polski Czerwony Krzyż, - Andrzeja Kraśnickiego – Polski Komitet Olimpijski, - Bogusława Nizieńskiego – Kanclerz Orderu Orła Białego, - Alojzego Nowaka – Akademicki Związek Sportowy, - Grzegorza Nowika – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, - Waldemara Pawlaka – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, - Dariusza Pietrowskiego – Stowarzyszenie „Centrum Wolontariatu”, - Tadeusza Pilata – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, - Zygmunta Puchalskiego – Społeczne Towarzystwo Oświatowe, - Małgorzatę Sinicę – Związek Harcerstwa Polskiego, - Krzysztofa Skowrońskiego – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, - Dariusza Supła – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, - Annę Woźniak-Szymańską – Polski Związek Niewidomych.

Data dodania artykułu: 2017-09-12
Autor artykułu: prezydent.pl
stat4u