SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Spotkanie Komisji Związku Miast Polskich
20 kwietnia w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej z przedstawicielami Komisji Kultury Związku Miast Polskich.

Tematem przewodnim była prezentacja połączona z debatą nad Katalogiem Dobrych Praktyk, dotyczącego sposobu wyłaniania dyrektora instytucji artystycznej.

W spotkaniu wzięło udział około 50 osób z całego kraju, reprezentujących organizatorów władz samorządowych oraz Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, Unię Teatrów Polskich i artystów.

W trakcie dyskusji zostało podkreślone, że najsłabszą stroną organizowanych konkursów są terminy ogłaszania postępowania konkursowego. To, że są organizowane 3 miesiące przed zakończeniem kontraktu „starego” dyrektora, ma przełożenie na planowanie sezonu artystycznego, który mija się również z rokiem kalendarzowym. A program artystyczny każdej instytucji artystycznej jest jej sercem.

Trzy równoprawne drogi są przyjęte jako formy powoływania dyrektora instytucji artystycznej:
1. Związana jest z konkretnym wybitnym artystą, menadżerem, którego w ramach wizji rozwoju instytucji organizator chce pozyskać bez konkursu.
2. Dotyczy kontynuacji kolejnej kadencji przez dotychczasowego dyrektora po zasięgnięciu opinii przez organizatora.
3. Metoda najtrudniejsza polegająca na przygotowaniu, ogłoszeniu i organizacji konkursu wraz z jego zakończeniem.

W tą trzecią metodę są wpisane dwie pozytywne cechy. Pierwsza – organizator, ogłaszając transparentny konkurs (zarówno z pakietem dla kandydata, jak i komisji), jest autentycznym miejscem do dyskusji nad przyszłością danej instytucji artystycznej. Druga pozytywna cecha tej metody to to, że wynik konkursu i wybór kandydata jest uspołecznieniem decyzji oraz zdejmuje z władzy brzemię nominacji.

Katalog Dobrych Praktyk zostanie niebawem opublikowany na stronach Związku Miast Polskich. W pracach Komisji Kultury Związku Miast Polskich wzięła udział Ewa Hornik – dyrektor Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Gorzowa.

Data dodania artykułu: 2016-04-25
Autor artykułu: www.gorzow.pl/Wydział Kultury i Sport
stat4u