SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Spotkanie Wojewodów z radomskimi mediami
Program Maluch+, organizacja pracy w delegaturze oraz groby wojenne to tematy spotkania informacyjnego, zorganizowanego przez Zdzisława Sipierę, Wojewodę Mazowieckiego. W trakcie spotkania przedstawiciele mediów mogli porozmawiać na tematy najistotniejsze dla regionu. W śniadaniu uczestniczył Marek Suski, Poseł na Sejm RP, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Kierownik Delegatury Krzysztof Murawski.

Program Maluch +

„MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa – w 2018 r. na ten cel przeznaczono trzykrotnie większe środki finansowe.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie (w całym kraju) do rozdysponowania jest 450 mln zł, to o ok. 300 mln zł więcej niż w 2017 r.

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić odpowiedni formularz oferty, można go złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/

Organizacja pracy w delegaturach urzędu wojewódzkiego

Wojewoda podejmuje działania mające na celu wzmocnienie delegatur oraz poprawę jakości obsługi mieszkańców w regionie. Wszelkie podejmowane działania świadczą o wzmacnianiu potencjału – zarówno kadrowego, jak i organizacyjnego delegatur.

Wojewoda podkreślił, że nie ma planów zwolnień pracowników. Są dokonywane zmiany organizacyjne tam, gdzie jest to konieczne dla usprawnienia procesu organizacji pracy. Celem jest dopasowanie do potrzeb mieszkańców.

Remont w radomskiej delegaturze kosztował blisko 800 tys. zł. Jego celem było wprowadzenie ułatwień dla interesantów oraz poprawa warunków pracy. Powstała nowa sala do obsługi mieszkańców z 4 stanowiskami do przyjmowania wniosków i 2 stanowiskami do wydawania paszportów. Dzięki niemu wszystkie usługi świadczone przez Oddział Spraw Obywatelskich można teraz załatwić w jednym miejscu. Dotychczas interesanci byli obsługiwani na parterze i na II piętrze.

Wojewoda Mazowiecki otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na realizację projektu „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych”.

Wprowadzenie programu FAMI w delegaturze w Radomiu umożliwi:

zakup sprzętu,

rozbudowę rozwiązań teleinformatycznych,

szkolenia.

Groby wojenne w regionie radomskim – opieka Wojewody

Pod opieką Wojewody Mazowieckiego znajdują się 1 324 obiekty, zarówno pojedyncze, jak i zbiorowe mogiły na parafialnych cmentarzach, kwatery oraz cmentarze wojenne, w których pochowanych jest tysiące żołnierzy. Na utrzymanie i remonty grobów oraz cmentarzy wojennych Wojewoda Mazowiecki przeznacza rocznie kwotę 1,8 mln zł.

Wojewoda powierzył gminie Magnuszew rewitalizację kwatery wojennej, w której spoczywa 356 żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. na przyczółku warecko-magnuszewskim oraz w walkach na terenie okolicznych miejscowościach w 1944 r. Kwatera znajduje się na cmentarzu parafialnym w Magnuszewie. W ramach zleconych prac remontowych oczyszczono i zaimpregnowano płyty oraz inne elementy z piaskowca. Wojewoda przeznaczył na prace remontowe 12 000 zł, a gmina 2 800 zł.

W spotkaniu wzięli udział Kierownicy delegatury urzędu wojewódzkiego: Marlena Mazurska, Marcin Grabowski, Marek Renik i Krzysztof Bieńkowski.

Data dodania artykułu: 2017-10-30
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u