SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Spotkanie z kombatantami oraz działaczami opozycji antykomunistycznej
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk gościł po raz pierwszy w województwie lubuskim. Wojewoda Władysław Dajczak wspólnie z Ministrem Janem Józefem Kasprzykiem spotkali się z kombatantami oraz działaczami opozycji antykomunistycznej.

Jako wojewoda i przedstawiciel rządu w terenie przejąłem opiekę nad ludźmi, dzięki którym mamy wolną i niepodległą ojczyznę. To wielki honor i wielkie zobowiązanie. Cieszę się, że będę mógł współpracować z Państwem, czyli osobami, które na różnych etapach dziejów naszej historii, uważały suwerenność kraju za rzecz najważniejszą – powiedział wojewoda Władysław Dajczak.

– W tym roku chcemy szczególnie uhonorować wszystkie osoby, które wywodzą się ze środowisk kombatanckich oraz osób represjonowanych i mają swój udział w polskiej drodze do wolności. Mam nadzieję, że w województwie lubuskim uda się w roku jubileuszu odzyskania niepodległości zintegrować i wesprzeć te środowiska – podkreślił wojewoda.

Wojewoda Lubuski dodał, że w tym roku będzie realizowane także ważne zadanie skierowane do młodego pokolenia. Jego celem będzie poznanie historii bezpośrednio od uczestników, którzy brali udział w wielkich, historycznych momentach. – Chcemy by przekazane zostały najważniejsze wartości – traktowanie wolności i suwerenności ojczyzny jako sprawy nadrzędnej – zaznaczył Wojewoda Lubuski.

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych 13 grudnia 2017 r., zostały powołane przez Wojewodę Lubuskiego dwa organy: Lubuska Wojewódzka Rada Kombatancka oraz Wojewódzka Rada Konsultacyjna do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Spotkanie opłatkowe z Weteranami Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, kombatantami, przedstawicielami środowisk ofiar represji wojennych i powojennych, żołnierzy drugiej Konspiracji Niepodległościowej, Sybiraków, byłych więźniów politycznych oraz działaczami opozycji antykomunistycznej, to ważne wydarzenie na progu działalności obu doradczych podmiotów działających przy wojewodzie.

– Dziś przypada 155. rocznica wybuchu powstania styczniowego. To dobry moment by przypomnieć jak druga Rzeczypospolita zajmowała się kombatantami i weteranami – tymi, którzy walczyli o niepodległość – powiedział Minister Jan Józef Kasprzyk podkreślając, że dzisiejsze spotkanie z przedstawicielami środowisk kombatanckich i osób represjonowanych było okazją do przedstawienia tego jak będzie wyglądała pomoc dla kombatantów w świetle znowelizowanych w ubiegłym roku przepisów i nowej ustawy budżetowej.

Podczas uroczystości Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Józef Kasprzyk wspólnie z Wojewodą Władysławem Dajczakiem wręczył Medale „Pro Patria” w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.

Medalem „Pro Patria” uhonorowano następujące osoby:

Małgorzatę Gośniowską-Kolę;

Ks. Prałata Kanonika Eugeniusza Floriana Jankiewicza;

Czesława Laskę;

Krzysztofa Rękosia;

Bronisławę Rubaszewską;

Tadeusza Rzeszutka;

Podczas spotkania obecni byli również m.in. ks. Biskup Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej Tadeusz Lityński, Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Piotr Fabijański, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dr hab. Rafała Reczek, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie dr Paweł Skubisz.

Data dodania artykułu: 2018-01-25
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u