SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Spotkanie z mniejszościami narodowymi i etnicznymi
W środę (05.04.2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się spotkanie wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego z reprezentantami organizacji mniejszości narodowych i etnicznych województwa podlaskiego.

W spotkaniu uczestniczyli także : zastępca dyrektora departamentu wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Teresa Karczmarek, komendant wojewódzki policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz oraz przedstawiciel podlaskiego kuratorium oświaty Elżbieta Kamińska – dyrektor wydziału rozwoju edukacji.

poWiodącym tematem były zmiany w sposobie dzielenia środków przez MSWiA na zadania realizowane w 2017 r. przez mniejszości. Dotyczyło to głównie podziału środków, będących w dyspozycji MSWiA, na trzy transze i zmiany w procedurach uruchamiania i rozliczania środków. Wskazywano na potrzebę znalezienia lepszego sposobu opiniowania wniosków składanych do ministerstwa, by mogły być finansowane projekty najlepsze dla mniejszości, najlepiej służące rozwijaniu i podtrzymywaniu ich tożsamości kulturowej i etnicznej a także projekty służące dialogowi międzykulturowemu w naszym województwie. Gotowość do poszukiwania takich rozwiązań padła tak ze strony przedstawicieli mniejszości jak i MSWiA.

Data dodania artykułu: 2017-04-07
Autor artykułu: Podlaski UW
stat4u