SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Sprzęt na wagę życia
Przedstawiciele piętnastu samorządów podpisali 24 listopada z wojewodą Arturem Chojeckim umowy na doposażenie podmiotów leczniczych Warmii i Mazur w sprzęt ratownictwa medycznego

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1868 ze zm.), wojewoda podjął decyzję o dofinansowaniu w formie dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego.Pieniądze, łącznie ponad 3 mln 800 zł pochodzą z rezerw budżetowych, które wojewoda rozdysponował, aby poprawić wyposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratowniczych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego. Nowe ambulanse trafią do Biskupca, Bartoszyc, Działdowa, Ełku, Ostródy i Piszu. Na ten cel wojewoda przekazał prawie milion 300 tysięcy złotych.

Podpisane umowy dotyczą zakupu ambulansów medycznych w łącznej kwocie 1.291.612,00 zł dla 6 podmiotów leczniczych, niezbędnych do zapewnienia realizacji założeń systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i zapewnienia nieprzerwanej gotowości do podejmowania działań wobec osób będących w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Są to:

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach,

Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie,

„ Pro - Medica” w Ełku Sp. z o.o.,

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej S.A. w Ostródzie,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu.

Środki wojewody, w łącznej kwocie 2.543.790,00 zł, pomogą również zakupić sprzęt medyczny w łącznej kwocie 2.543.790,00 zł dla 9 podmiotów leczniczych mających w swojej strukturze Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz 18 podmiotów leczniczych będących dysponentami Zespołów Ratownictwa Medycznego w województwie. Otrzymają je:

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach,

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie,

Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu,

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie,

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,

„ Pro - Medica” w Ełku Sp. z o.o.,

Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie,

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim,

Szpital Miejski w Morągu Sp. z .o. o.,

Szpital Mrągowski im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie,

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.,

„Olmedica” w Olecku Sp. z o.o.,

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,

Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku,

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej S.A. w Ostródzie,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu,

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie,

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,

Szpital Giżycki Spółka z o.o.

Data dodania artykułu: 2017-11-28
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u