SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Stypendyści MNiSW z Politechniki Białostockiej
Są zdolni, pracowici i mają osiągnięcia naukowe. Dzisiaj (22 lutego) Rektor prof. Lech Dzienis gratulował i wręczał decyzje o przyznaniu stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 studentom i 2 pracownikom naukowym Politechniki Białostockiej. Uroczystość odbyła się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia przed posiedzeniem Senatu PB.

Jesteście twórczy, jesteście zdolni i mam nadzieję, staniecie się inspiracją dla pozostałych naszych studentów oraz młodych naukowców. W imieniu senatorów Politechniki Białostockiej oraz swoim własnym składam wszystkim stypendystom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego najserdeczniejsze gratulacje. Niech ta nagroda będzie dla Państwa przede wszystkim powodem do satysfakcji, ale także elementem stymulującym do dalszych osiągnięć - mówił Rektor prof. Lech Dzienis. Mamy coraz większe gremium laureatów, którzy sięgają po te honorowe wyróżnienia. Cieszy mnie również fakt, że poszerzył się zakres wydziałów, które zostały beneficjentami konkursu. Tę chlubną działalność zapoczątkował Wydział Mechaniczny, a dziś do grupy jednostek, które mogą poszczycić się wyróżnionymi studentami dołączyły kolejne trzy Wydziały.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie w roku akademickim 2017/2018 otrzymało 16 studentów Politechniki Białostockiej:

z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska: • Aleksandra Golonko - kierunek biotechnologia • Adam Janucik - budownictwo

z Wydziału Informatyki: • Michał Mursztyn - informatyka • Maciej Szymkowski - informatyka • Łukasz Adam Zienkiewicz - informatyka • Patrycja Odyniec - matematyka stosowana

z Wydziału Inżynierii Zarządzania: • Martyna Dąbrowska - zarządzanie • Kornelia Humienna - logistyka • Daria Katarzyna Zabawska - logistyka

z Wydziału Mechanicznego: • Aneta Łukowska - automatyka i robotyka • Adrian Pilis - automatyka i robotyka • Tomasz Szczęsny - automatyka i robotyka • Piotr Filipek - mechatronika • Marcin Milewski - mechanika i budowa maszyn • Michał Radziszewski - mechanika i budowa maszyn • Emilia Paniczko - inżynieria biomedyczna.

Laureatkami stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (do 35. roku życia) zostały dr Alicja Gudanowska i dr Danuta Szpilko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

O cechach, które łączą obie Panie mówiła Dziekan WIZ prof. Joanna Ejdys: Obie ukończyły uczelnie wyższe z wynikiem celującym albo bardzo dobrym, przed uzyskaniem stopnia doktora były kierowniczkami grantów Narodowego Centrum Nauki, następnie uzyskały stopnie doktora w renomowanych uczelniach krajowych (Politechnika Krakowska i Uniwersytet Wrocławski). W swoim dorobku posiadają publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej, realizacje projektów międzynarodowych. Obie - i ten aspekt chciałabym z całą mocą podkreślić - wywodzą się ze szkoły foresightu i myśląc o przyszłości swojej i Wydziału, śmiało realizują wszystkie plany. Przy czym obie mają pasję, ciężko pracują, a jednocześnie są otwarte i chętnie dzielą się swoją wiedzą. Cieszę się, że Ministerstwo doceniło ich osiągnięcia.

Dr Alicja Gudanowska pracuje jako adiunkt w Międzynarodowym Chińskim i Środkowo-Wschodnioeuropejskim Instytucie Logistyki i Nauki o Usługach na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB. Moja praca doktorska związana była z rozwijaniem jednej z metod foresightowych - mapowania technologii. Chciałabym kontynuować moją pracę w tym kierunku i nie odchodząc od analiz przyszłościowych, skoncentrować się na badaniach w kontekście Przemysłu 4.0.

Dr Danuta Szpilko także jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Międzynarodowym Chińskim i Środkowo-Wschodnioeuropejskim Instytucie Logistyki i Nauki o Usługach. Najbardziej dumna jestem z obrony pracy doktorskiej i pomyślnego zakończenia grantu z Narodowego Centrum Nauki nt. "Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie". Pozostając w tematyce turystyki, zajmuję się obecnie innym jej aspektem, czyli łańcuchami dostaw w turystyce. Aktywnie uczestniczę także w wydziałowych pracach nad rozwijaniem nowych metod dydaktycznych i kierunków. Jestem kierownikiem projektu LogMan2, którego celem jest powołanie nowych kierunków i specjalności studiów.

Data dodania artykułu: 2018-02-24
Autor artykułu: mat. prasowe PB
stat4u