SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Szczeciński Bon Opiekuńczy dostrzeżony przez Bank Światowy
O efektach funkcjonowania Bonu Opiekuńczego i jego wpływie na rynek pracy rozmawiali dziś z Krzysztofem Soską – zastępcą prezydenta Miasta oraz pracownikami Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin ekonomiści z Banku Światowego. Instytucja sprawdzała szczeciński program świadczeń socjalnych pod kątem osiąganych przez niego rezultatów i oceniała czy może on posłużyć jako wzór dla innych tego typu rozwiązań.

Do dzisiejszego spotkania doszło z inicjatywy zespołu Banku Światowego. Eksperci chcieli poznać szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania programu. Gości interesowały także efekty, które mógł on wywrzeć na rynek pracy, a także ewentualna współpraca z Miastem w zakresie ewaluacji programu. Ponadto omawiano plany Miasta dotyczące dalszego rozwijania programu różnorodnych bonów opiekuńczych przeznaczonych dla mieszkańców Szczecina.

- Dziękujemy za zainteresowanie naszym Bonem Opiekuńczym. Naszym głównym celem jest stworzenie miasta, w którym dobrze żyje się rodzinom. Chcemy stworzyć przyjazny klimat, poprzez realizację wielu działań z zakresu polityki społecznej – powiedział na początku spotkania prezydent Krzysztof Soska.– Bon Opiekuńczy to odpowiedź Miasta na zapotrzebowanie rodziców na opiekę dla dzieci 2-3 letnich. Dzięki działaniom podjętym przez miasto, z jednej strony rodzicom dajemy możliwość wyboru najbardziej odpowiedniej opieki dla ich dziecka, a z drugiej przyczyniamy się do budowy rynku pracy.

Podczas spotkania, przedstawiciele Banku Światowego rozmawiali o programach, jakie stosuje się na świecie w zakresie łączenia życia zawodowego i rodzinnego w celu zwiększenia zatrudnienia wśród kobiet oraz poprawy dzietności. Szczeciński Bon Opiekuńczy może być przykładem takich działań. Zdaniem ekonomistów, wszelkie tego typu inicjatywy podejmowane przez samorządy mogą w pozytywny sposób wpływać nie tylko na rozwój rynku pracy, ale także na ogólny rozwój społeczeństwa.

Szczeciński Bon Opiekuńczy to program finansowego wsparcia dla rodzin, funkcjonujące na terenie naszego Miasta od roku. Działanie to ma na celu wsparcie rodziców w zapewnieniu dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia optymalnej, wybranej przez nich opieki.

Bon Opiekuńczy jest świadczeniem w wysokości 500zł miesięcznie (6000 złotych rocznie), które ma pomóc w zapewnieniu opieki dla najmłodszych mieszkańców Szczecina. Środki otrzymane od Gminy, muszą zostać przekazane na dopłatę do wybranej przez rodzica formy opieki: pobytu dziecka w żłobku niepublicznym, pobytu dziecka w niepublicznym klubie dziecięcym, pobytu dziecka u opiekuna dziennego lub zatrudnienia niani.

Świadczenie przysługuje rodzicom posiadającym Szczecińską Kartę Rodzinną, mają na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci i spełniają warunki określone w Uchwale nr XI/2017/2015 Rady Miasta Szczecin (http://zlobkiszczecin.pl/wp-content/uploads/2015/10/Bon-opieku%C5%84czy.pdf)

Szczegóły dotyczące funkcjonowania szczecińskiego Bonu Opiekuńczego można również znaleźć na stronie www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl.

Data dodania artykułu: 2017-02-20
Autor artykułu: UM Szczecin
stat4u